Nieuws

18 november 2020

Wethouder onthuld bouwbord voor herinrichting Schepperbuurt in Borgsweer en Termunterzijl

Wethouder Jan Menninga van Delfzijl en Erik Dijk van de werkgroep Borgsweer-Termunterzijl hebben dinsdag gezamenlijk het bouwbord voor de herinrichting van de Schepperbuurt in de dorpen Borgsweer en Termunterzijl onthuld.

13 oktober 2020

Afronding werkzaamheden Kindcentrum Ten Boer

In Ten Boer zijn de werkzaamheden rondom het nieuwe Kindcentrum bijna gereed. Deze week wordt de laatste hand gelegd aan de bestrating. Na de herfstvakantie wordt het kindcentrum in gebruik genomen door OBS De Huifkar, CBS De Fontein en kinderopvang Kids2b.

28 september 2020

Wethouder opent vernieuwd fietspad Peizerweg

Op donderdag 24 september opende wethouder Philip Broeksma van Verkeer & Vervoer van de gemeente Groningen het vernieuwde fietspad langs de Peizerweg in Groningen. Samen met de ondernemers aan de Peizerweg werd het fietspad hiermee feestelijk in gebruik genomen.

22 september 2020

Harinxmaland Sneek bouwrijp

Voor de gemeente Súdwest Fryslân heeft Koninklijke Sjouke Dijkstra werkzaamheden uitgevoerd voor het bouwrijp maken van fase C van de wijk Harinxmaland.

17 september 2020

Er zit vaart in de energieprojecten!

In de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan onze energieprojecten en is er veel gerealiseerd. Een korte update van ons werk aan de bouw schakelstations.

16 augustus 2020

5.000 m2 overkapping bij APW in gebruik genomen

De bouw van de 5.000 vierkante meter grote overkapping bij de Asfalt Productie Westerbroek is nagenoeg gereed. Het dak ligt erop en net voor de bouwvak werd het asfalt rondom de overkapping aangebracht en is de overkapping in gebruik genomen.

7 juli 2020

Hoofdlijnenakkoord Aanpak Ring Zuid

De overheden binnen Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de financiële situatie van het project Aanpak Ring Zuid. Op hoofdlijnen zijn beide partijen het eens over een oplossing voor de kosten als gevolg van de vertraging van drie jaar van het project en een financiële oplossing voor de verdere looptijd van het project. De komende periode worden de afspraken verder uitgewerkt en vastgelegd.

24 juni 2020

5000 m2 aan overkapping voor APW

Samen met KWS Infra, Koninklijke Oosterhof Holman en Roelofs deelt Koninklijke Sjouke Dijkstra de Asfalt Productie Westerbroek (APW). APW produceert jaarlijks verschillende soorten asfalt, van onderlagen tot deklagen. Begin juni 2020 zijn we begonnen met het bouwen van een grote overkapping over een deel van het buitenterrein. Hier liggen grote hoeveelheden zand, grind, steenslag en freesasfalt in de buitenlucht te wachten tot het verwerkt kan worden tot asfalt. Om deze mineralen droger te kunnen opslaan bouwen we nu een overkapping.

19 juni 2020

Spoorstraat in Delfzijl

Afgelopen week legde Koninklijke Sjouke Dijkstra de laatste stenen in de Spoorstraat in Delfzijl. Tijdens de bouw van de nieuwe appartementen was de straat afgesloten, maar nu is de straat opnieuw ingericht en weer toegankelijk. Eerder verzorgden we ook al de inrichting van het aansluitende plein De Vennen. Op de foto’s staan de gebroeders Van der Wiel van Koninklijke Sjouke Dijkstra die de laatste fietsenbeugel afwerken en het straatwerk aftrillen en aanvegen.

10 juni 2020

Reconstructie van de Slappeterpsterdyk gemeente Waadhoeke

Voor de Gemeente Waadhoeke is Koninklijke Sjouke Dijkstra bezig met de reconstructie van de Slappeterpsterdyk die loopt tussen Slappeterp en Menaam. afgelopen week bracht onze asfaltploeg het nieuwe asfalt aan. De gemeente heeft de werkzaamheden vanuit de lucht laten vastleggen.

1 juni 2020

Update: Schakelstation Eekerpolder

Voor het schakelstation dat we bouwen in Eekerpolder (Windpark N33) brachten we in de week van 1 juni 2020 asfaltverharding aan. Verder zijn de betonwerkzaamheden gereed en we zijn nu bezig met de afrondende terreininrichting rondom het schakelstation.

3 april 2020

Helperzoomtunnel geopend!

Op vrijdag 3 april 2020 is de Helperzoomtunnel opengesteld voor verkeer. De nieuwe tunnel is onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid en verbindt de Helperzoom met het Europapark. De eerste ideeën voor een tunnel in dit gebied stammen al uit 1932. Nu, vele jaren later kan er daadwerkelijk onder het spoor door gereden worden en is er een mijlpaal bereikt voor de stad Groningen en voor het project Aanpak Ring Zuid. We zijn enorm trots dat dit gelukt is en dat we deze klus gezamenlijk gerealiseerd hebben!

Certificering