Straatwerk

Machinaal en ambachtelijk

Straatwerk is vakwerk. Bij Koninklijke Sjouke Dijkstra bestraten we machinaal en ambachtelijk, afhankelijk van de aard en omvang van het werk. Machinaal straatwerk is tegenwoordig verplicht bij grote oppervlaktes. Het machinaal straten heeft een hoge mate van maatvastheid, dit vereist een goede voorbereiding van de ondergrond waarop de bestrating wordt gelegd.

Straatwerk geeft omgeving vorm

Mooi straatwerk geeft jarenlang een positieve uitstraling en leefbaarheid aan de openbare ruimte. In de ontwerpfase worden door architecten en ontwerpers keuzes gemaakt voor gebakken of betonnen straatstenen. De kleur, vorm en het legverband bepalen het uiteindelijke eindbeeld van de omgeving. Koninklijke Sjouke Dijkstra is al vele jaren specialist binnen dit vakgebied met vele projecten die geleid hebben tot een prachtig eindresultaat.

Woonrijpmaken

Nieuwe woonwijken worden tijdens de bouwperiode vaak voorzien van tijdelijke bestrating. Als de bouwfase eenmaal is afgerond is brengen we de definitieve inrichting aan. We maken de omgeving dan woonrijp door de aanleg van wegen, trottoirs, toeritten en parkeervakken. Onze stratenmakers zijn hier zeer ervaren in en kunnen alle soorten straatwerk aanbrengen.

Recente Infra projecten

Certificering