Grondwerk

Kennis van de bodem

Het realiseren van bouw-, civieltechnische en milieuprojecten heeft meestal letterlijk heel wat voeten in de aarde. Dergelijke projecten beginnen vaak met het grondwerk. Daarmee wordt de basis gelegd voor alle verdere werkzaamheden. Dit vraagt om vakmensen die weten wat ze doen, een goede planning, werkvoorbereiding (melding bij bevoegd gezag, KLIC-melding, etc.) én een goede logistiek.

Kennis van de bodem

Grondwerk zit in ons DNA. Sinds jaar en dag realiseren we het grondwerk voor de aanleg van wegen, rioleringen of de realisatie van uitbreidingsplannen. Zeker in Noord-Nederland kennen we de bodem als geen ander. Omdat we zoveel mogelijk met eigen mensen en eigen materieel werken, leveren we constante kwaliteit. Onze milieukundige en archeologische kennis combineren we steeds vaker met grondwerk. Zeker bij bodemsaneringen komen beide expertises goed van pas. We beschikken over de methodes én het materieel om complexere milieuprojecten en archeologische projecten tot een goed einde te brengen. Voor de uitvoering van milieukundige projecten zijn we volledig gecertificeerd om alle saneringsactiviteiten uit te voeren.

Grondwerkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Ontgraven en afvoeren (depot-) grond,
  • Ontgraven ten behoeve van  wegcunetten, rioolsleuven en watergangen,
  • Milieukundig grondwerk,
  • Archeologisch grondwerk

Recente Infra projecten

Certificering