Deeloplevering Fazanthof Ten Boer

7 februari 2022

In Ten Boer werken we aan het woonrijp maken van de Fazanthof. Afgelopen vrijdag gaven we het eerste gedeelte vrij aan de bewoners om alvast in gebruik te nemen.

Nieuwe parkeervakken
Nu de woningen vrijwel allemaal gereed zijn, heeft de aannemer de bouwketen verwijderd. Op de vrijgekomen ruimte hebben we nieuwe parkeervakken gerealiseerd waar de eerste bewoners nu gebruik van kunnen maken.

Riolering en nieuwe bestrating
Verderop in de straat hebben we de bestrating verwijderd en een nieuw deel riolering aangebracht. Hier brengen we inmiddels de fundering aan en komende weken leggen we hier de voetpaden en de rijbaan opnieuw aan. De rijbaan voorzien we van nieuwe klinkers zodat de bestrating in de hele Fazanthof er straks identiek uitziet.

Verwijderen bouwweg
Deze week verwijderen we ook het asfalt van de tijdelijke bouwweg. Deze weg lag op de locatie van de achtertuinen van de nieuw gebouwde woningen. Deze komt nu weer vrij waarmee het grondwerk aan de tuinen uitgevoerd kan worden. Achter de tuinen leggen we een verlaagd voetpad aan die toegang geeft tot de percelen.

Naar verwachting is het werk eind maart gereed.

Certificering