Nieuws

1 augustus 2022

Nieuwe Kia EV6 voorziet uitvoerders van duurzame energie

Begin dit jaar testten we een Kia EV6 om te kijken of deze auto onze uitvoerdersverblijven kan voorzien van duurzame energie. En met succes, want in de praktijk gaat dit prima! Ook is er aan het eind van de dag voldoende energie over om de uitvoerder weer thuis te brengen.

28 juli 2022

Transformatorstation Windplan Groen in gebruik

Het transformatorstation aan het Olsterpad bij Dronten is zo goed als gereed. Het transformatorstation ontvangt stroom van de omliggende windparken van Windplan Groen en zet deze om naar 330 KV.

27 juli 2022

Geslaagd voor Veiligheidsladder trede 3

Op vrijdag 8 juli 2022 werd de audit voor de Safety Culture Ladder afgerond. Na een vijfdaagse audit kwam de uitslag: ruimschoots geslaagd! Op woensdag 27 juli ontvingen we uit handen van Arjen Werkmeester (commercieel directeur Normec) het certificaat.

11 juli 2022

Plaatsen liggers viaduct Emmen

Afgelopen dagen zijn de liggers aangebracht van het viaduct bij de N391 in Emmen. Daarmee is weer een grote stap in de realisatie gemaakt en krijgt het kunstwerk een echte aanblik van een viaduct.

20 juni 2022

PSO certificering op trede 2

Vorige week ontvingen wij het goede nieuws dat we met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2022 PSO gecertificeerd zijn op trede 2. Deze certificering erkent dat wij gemiddeld meer werkgelegenheid bieden aan personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

9 juni 2022

Betonstort viaduct Emmen

Afgelopen weken is er ruim 200 m3 beton gestort bij de bouw van het viaduct bij de N391 in Emmen. Daarmee is een groot deel van de landhoofden en de pijlers waar de liggers op komen te rusten bijna klaar.

21 maart 2022

Elektrische auto als energievoorziening

Deze week hebben we een nieuwe mogelijkheid getest om onze uitvoerdersverblijven te voorzien van duurzame energie.

16 maart 2022

Betonwerk Windplan Groen gereed

In opdracht van Hitachi Energy bouwt Koninklijke Sjouke Dijkstra het transformatorstation voor Windplan Groen bij Dronten. Het betonwerk is inmiddels gereed en bestaat uit twee transformatorcellen, een schakel/bedieningsgebouw en de fundering voor de schakeltuin.

7 februari 2022

Deeloplevering Fazanthof Ten Boer

In Ten Boer werken we aan het woonrijp maken van de Fazanthof. Afgelopen vrijdag gaven we het eerste gedeelte vrij aan de bewoners om alvast in gebruik te nemen.

26 januari 2022

Uitreiking Safety award aan Tsjalling van Dijk

Bij de bouw van het transformatorstation van Windplan Groen, ontving onze collega Tsjalling van Dijk deze week de Safety award.

22 november 2021

Sjouke Dijkstra bouwt nieuw viaduct in N391 bij Emmen

In opdracht van collega aannemer KWS Infra bouwt Koninklijke Sjouke Dijkstra komend jaar het nieuwe viaduct in de N391 bij Emmen. KWS is hoofdaannemer en gaat de weg tussen Emmen en Veendam ombouwen tot een stroomweg zonder rotondes en verkeerslichten.

15 september 2021

Slimme applicatie voor asfaltonderhoud

Bij Koninklijke Sjouke Dijkstra maken we voor het onderhoud van asfalt en andere wegverharding al enige tijd gebruik van een onderhoudsapplicatie. Sinds 2021 hebben we een vernieuwde versie die nog slimmer werkt. De vernieuwde app kan bestekposten direct koppelen aan digitaal ingemeten wegvakken. Daarmee kunnen de werkzaamheden en hoeveelheden eenvoudig en nauwkeurig digitaal worden bijgehouden. Dat geeft grip en zicht op het onderhoud van asfalt.

Certificering