Asfalt

Productie, aanleg en onderhoud

Asfalt is dé ideale basis voor wegen, bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen. Asfalt kan snel worden aangelegd en vrijwel direct daarna in gebruik genomen worden. Door zand, bitumen, steenslag of grind in verschillende verhoudingen te mengen, is asfalt veelzijdig toe te passen. In de loop der jaren zijn er vele asfaltmengsels ontwikkeld. De keuze van het type asfalt is sterk afhankelijk van het uiteindelijke gebruik. Zo kan gekozen worden voor waterdoorlatend, vloeistofdicht of geluid reducerend asfalt.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert en onderhoudt asfaltverhardingen. Naast nieuwbouw plegen wij ook onderhoud aan bestaande wegen en terreinen en brengen deze weer in topconditie. We beschikken over eigen asfaltsets en ervaren, goed opgeleide vakmensen. Hiermee realiseren we ieder jaar opnieuw vele projecten.

Asfaltonderhoud of renovatie

Door intensief gebruik en weersinvloeden heeft asfalt onderhoud nodig. Denk aan asfaltreparaties, het vullen van scheuren, het aanbrengen van (dunne) deklagen en slijtlagen. Wij inspecteren verhardingen, onderhouden en herstellen asfalt, en renoveren complete wegvakken als dat nodig is. Ook geven wij advies over onderhoud en stellen desgewenst een meerjarig onderhoudscontract op. Zo verzorgen wij voor diverse gemeenten en provincies het groot en klein onderhoud aan verschillende wegen.

Asfaltproductie in eigen beheer

Koninklijke Sjouke Dijkstra is medeaandeelhouder van de Asfalt Productie Westerbroek (APW). Hier produceren we verschillende soorten asfalt voor de toepassing op wegen, bedrijventerreinen, recreatieterreinen en fiets- en wandelpaden. Het aanbrengen van slijtlagen om veroudering van asfalt tegen te gaan en deze te verduurzamen doen we in participatie met Akroh.

Circulair gebruik asfalt

Asfalt dat vrijkomt tijdens reconstructie- of onderhoudswerkzaamheden gebruiken we waar mogelijk opnieuw. Vrijkomend asfalt wordt na het frezen naar soort gescheiden en voor hergebruik in nieuwe asfaltmengsels afgevoerd naar onze asfaltcentrale in Westerbroek. Uiteraard wordt het asfalt vooraf onderzocht en wordt het type asfalt bepaald wat vrijkomt en of het milieu-hygiënisch geschikt is voor hergebruik. Zo maken we verantwoord  opnieuw gebruik van vrijkomende grondstoffen.

De combinatie van onze ervaring en ons moderne materieel staat aan de basis voor het leveren van topkwaliteit op asfaltgebied. Voeg daar de vakkennis en het enthousiasme van onze medewerkers aan toe en u bent verzekerd van een optimale aanleg van nieuwe wegen en onderhoud van uw bestaande asfaltverhardingen.

Ontwikkelingen

Koninklijke Sjouke Dijkstra is samen met andere infrabedrijven aandeelhouder van het Asfaltkenniscentrum (AKC). Het AKC adviseert, ontwikkelt en controleert op het gebied van asfalt. Het AKC heeft een volledig uitgerust laboratorium om alle onderzoeken te verrichten voor de ontwikkeling van nieuwe producten en voor controle op aangebracht asfalt.

Recente infra projecten

Certificering