Betonbouw

voor civiele werken

Bij Koninklijke Sjouke Dijkstra bouwen we allerlei civiele kunstwerken en verzorgen hiervoor ook de complete engineering. Onze betonaspiraties begonnen ooit met de bouw van het transformatorstation voor windpark Zuidwester en breidden zich nu uit tot de realisatie van viaducten, verkeers- en fietsbruggen, duikers en betonfundaties voor energieprojecten.

Focus op betonconstructies

Een van onze specialismen is het bouwen van civiele constructies voor energieprojecten zoals transformatorstations en batterijsystemen. Elk project is maatwerk dat wij volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever vormgeven. Vaak realiseren wij samen met onze infra collega’s gelijktijdig ook de omliggende infrastructuur. Inmiddels bouwden we de stations voor Windplan Groen, Windplanblauw, Eekerpolder, Midden-Groningen, Zeewolde en volgt binnenkort Avermieden.

Civiele kunstwerken

Naast energieprojecten bouwen wij civiele kunstwerken zoals viaducten en bruggen. Bij Emmen realiseerden we bijvoorbeeld het viaduct in de N391 bestaande uit twee overspanningen van prefab liggers en speciale vormpijlers. Voor drie betonbruggen in Blauwestad produceerden we de gewelfde randliggers in eigen beheer om ze daarna op in eigen beheer gebouwde landhoofden te kunnen plaatsen. Ook bouwen wij sluizen, duikers en stuwen en ontwikkelen wij ons in gemalen, rioolwaterzuiveringen en betonconstructies voor industrie en utiliteit.

Realisatie en complete engineering

Een groot deel van de realisatie doen wij in eigen beheer. We richten ons samen met MUG Ingenieursbureau volledig op het adviseren en engineeren van civiele en waterbouwkundige constructies. Door de inzet van partners als Zonneveld ingenieurs kunnen we voorzien in constructieve uitwerkingen en hoogwaardige ontwerpen van civiele constructies. Hiervoor verzorgen wij:

  • Haalbaarheidsstudies
  • Variantenanalyses
  • Constructieve (her)berekeningen van constructies
  • Voorlopig ontwerp, definitief ontwerp* en uitvoeringsontwerp* (*berekeningen en ontwerp in 3D)
  • Contractbegeleiding/partner in UAV-GC/RAW/Bouwteam
  • Bestekken en vraag-specificaties voor D&C-projecten

Integrale betonprojecten

Binnen Dijkstra Groep bieden wij een groot palet aan diensten, waardoor wij civiele betonprojecten integraal en compleet kunnen aanpakken. Denk aan het ontwerp en de realisatie van de omliggende infra, alle conditionerende onderzoeken, vergunningen en contracten, maar ook de volledige digitalisering van het te bouwen en gebouwde object. Door onze ruime ervaring kunnen we ook verder meekijken dan de scope van een project.

Zelf een betonvraagstuk?

Heb je een vraag of een opgave voor een betonconstructie? Neem dan contact op met Bernard van Noordenburg via bvannoordenburg@sjoukedijkstra.nl.

Recente betonprojecten

Certificering