Nieuws

22 september 2020

Harinxmaland Sneek bouwrijp

Voor de gemeente Súdwest Fryslân heeft Koninklijke Sjouke Dijkstra werkzaamheden uitgevoerd voor het bouwrijp maken van fase C van de wijk Harinxmaland.

17 september 2020

Er zit vaart in de energieprojecten!

In de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan onze energieprojecten en is er veel gerealiseerd. Een korte update van ons werk aan de bouw schakelstations.

16 augustus 2020

5.000 m2 overkapping bij APW in gebruik genomen

De bouw van de 5.000 vierkante meter grote overkapping bij de Asfalt Productie Westerbroek is nagenoeg gereed. Het dak ligt erop en net voor de bouwvak werd het asfalt rondom de overkapping aangebracht en is de overkapping in gebruik genomen.

7 juli 2020

Hoofdlijnenakkoord Aanpak Ring Zuid

De overheden binnen Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de financiële situatie van het project Aanpak Ring Zuid. Op hoofdlijnen zijn beide partijen het eens over een oplossing voor de kosten als gevolg van de vertraging van drie jaar van het project en een financiële oplossing voor de verdere looptijd van het project. De komende periode worden de afspraken verder uitgewerkt en vastgelegd.

24 juni 2020

5000 m2 aan overkapping voor APW

Samen met KWS Infra, Koninklijke Oosterhof Holman en Roelofs deelt Koninklijke Sjouke Dijkstra de Asfalt Productie Westerbroek (APW). APW produceert jaarlijks verschillende soorten asfalt, van onderlagen tot deklagen. Begin juni 2020 zijn we begonnen met het bouwen van een grote overkapping over een deel van het buitenterrein. Hier liggen grote hoeveelheden zand, grind, steenslag en freesasfalt in de buitenlucht te wachten tot het verwerkt kan worden tot asfalt. Om deze mineralen droger te kunnen opslaan bouwen we nu een overkapping.

19 juni 2020

Spoorstraat in Delfzijl

Afgelopen week legde Koninklijke Sjouke Dijkstra de laatste stenen in de Spoorstraat in Delfzijl. Tijdens de bouw van de nieuwe appartementen was de straat afgesloten, maar nu is de straat opnieuw ingericht en weer toegankelijk. Eerder verzorgden we ook al de inrichting van het aansluitende plein De Vennen. Op de foto’s staan de gebroeders Van der Wiel van Koninklijke Sjouke Dijkstra die de laatste fietsenbeugel afwerken en het straatwerk aftrillen en aanvegen.

10 juni 2020

Reconstructie van de Slappeterpsterdyk gemeente Waadhoeke

Voor de Gemeente Waadhoeke is Koninklijke Sjouke Dijkstra bezig met de reconstructie van de Slappeterpsterdyk die loopt tussen Slappeterp en Menaam. afgelopen week bracht onze asfaltploeg het nieuwe asfalt aan. De gemeente heeft de werkzaamheden vanuit de lucht laten vastleggen.

1 juni 2020

Update: Schakelstation Eekerpolder

Voor het schakelstation dat we bouwen in Eekerpolder (Windpark N33) brachten we in de week van 1 juni 2020 asfaltverharding aan. Verder zijn de betonwerkzaamheden gereed en we zijn nu bezig met de afrondende terreininrichting rondom het schakelstation.

3 april 2020

Helperzoomtunnel geopend!

Op vrijdag 3 april 2020 is de Helperzoomtunnel opengesteld voor verkeer. De nieuwe tunnel is onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid en verbindt de Helperzoom met het Europapark. De eerste ideeën voor een tunnel in dit gebied stammen al uit 1932. Nu, vele jaren later kan er daadwerkelijk onder het spoor door gereden worden en is er een mijlpaal bereikt voor de stad Groningen en voor het project Aanpak Ring Zuid. We zijn enorm trots dat dit gelukt is en dat we deze klus gezamenlijk gerealiseerd hebben!

20 maart 2020

Asfalteren in Groningen

In het weekend van 20 maart 2020 werkte de asfaltploeg van Koninklijke Sjouke Dijkstra weer tot diep in de nacht. Voor Combinatie Herepoort werkten we aan het verbreden en asfalteren van verbindingswegen en de op- en afritten van en naar de rotondes Laan Corpus den Hoorn. Onze mannen maken er geen probleem van om ‘s nachts te werken en het levert mooie plaatjes op!

28 oktober 2019

Gezamenlijk werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is

Bij de Dijkstra Groep staan Social Return en duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda. Op woensdag 2 oktober 2019 organiseerden Koninklijke Sjouke Dijkstra, MUG Ingenieursbureau en Fervent Groep met gemeente Groningen, gemeente Noord-Drenthe en UWV - Werk in Zicht een informatiebijeenkomst over een scholingstraject op het gebied van geo en infra. Deze bijeenkomst vond plaats op locatie bij Combinatie Herepoort, de aannemerscombinatie die belast is met de aanleg van de zuidelijke ringweg Groningen.

23 oktober 2019

135 jaar Koninklijke Sjouke Dijkstra

Woensdag 23 oktober 2019 bestaat Koninklijke Sjouke Dijkstra 135 jaar. Gezamenlijk met het personeel wordt deze dag stilgestaan bij het rijke verleden van het familiebedrijf.

Certificering