Energie

Gebundelde kennis zorgt voor snellere realisatie van energieprojecten.

Krachtenbundeling versnelt energieprojecten

Om duurzame energieprojecten te versnellen, combineren wij innovatie en vakkennis met een praktische aanpak. Dit doen wij samen met MUG Ingenieursbureau. Gezamenlijk hebben wij uitgebreide kennis en kunde in huis om de ontwikkeling en realisatie van energieprojecten sneller en efficiënter kunnen realiseren.

Gebundelde kennis levert meerwaarde

Met onze kennis en ervaring zorgen wij ervoor dat uw zon- of windpark eerder in productie is. Wij kennen de praktijk en maken met onze mensen het verschil. Onze kennis en dienstverlening bestaan onder andere uit:

  • Beleid
  • Planvorming en vergunningen
  • Voorbereidend onderzoek
  • Ontwerp, bestekken en contracten
  • Maatvoering en projectregistratie
  • Realisatie

Partner in de energietransitie

Wij zijn een partner voor provincies, gemeenten, ontwikkelaars en alle partijen die zich bezighouden met de energie- en warmtetransitie. Wij hebben de kennis en kunde in huis om u tijdens iedere stap van uw project te begeleiden.

Recente energie projecten

Certificering