Rioleringswerken

Bij infra projecten

Een riolering voert ondergronds ons afval- en hemelwater af via een stelsel van buizen, putten en pompen. Het is een elementaire voorziening en belangrijk voor onze volksgezondheid. De aanleg van een ondergronds riool, persleiding of een bergbezinkbassin is complex en moet altijd goed, efficiënt en doordacht gebeuren.

Van afgraven tot afwerken

Een rioleringsstelsel ligt in vrijwel alle gevallen ondergronds. Het vervangen of repareren van een riool gaat daarmee altijd gepaard met grond- en graafwerkzaamheden. Bestaande situaties als wegen, trottoirs en inritten moeten worden opgebroken en na de rioleringswerken weer worden hersteld. Koninklijke Sjouke Dijkstra verzorgt al deze werkzaamheden. Wij zorgen voor:

  • het graven van sleuven voor huisaansluitingen, kolkaansluitingen en het graven van proefsleuven voor de controle van de ligging van kabels en leidingen.
  • het aanbrengen van nieuwe riolering, onderhoud aan riolering, inspecties, woningaansluitingen.

Thuis in elk stelsel

Koninklijke Sjouke Dijkstra is thuis in elk rioleringswerk: gemengd, gescheiden, verbeterd gescheiden, drukriolering, bergbezinkriool, pompgemalen of drainage. Wij beschikken over eigen modern materieel. Als specialist bieden wij u een compleet dienstenpakket aan: van advies en ontwerp tot realisatie, beheer en onderhoud.

Recente Infra projecten

Certificering