Schakelstation voor windpark Zeewolde bijna gereed

4 maart 2021
2021-03-04 12:14:00

Aan de Vogelweg in Zeewolde bouwt Koninklijke Sjouke Dijkstra in opdracht van Hitachi Energy het schakelstation voor windpark Zeewolde. Het schakelstation zorgt straks voor het transport van de opgewekte energie van het windpark naar het hoogspanningsstation van Tennet.

Betonnen elementen
Eind 2019 zijn we begonnen op deze locatie met het benodigde grondwerk en het gereedmaken van het bouwterrein. Vervolgens zijn we in het voorjaar van 2020 gestart met de civiele betonbouw van het schakelstation. Het schakelstation bestaat uit een aantal grote betonnen elementen, te weten vloerelementen met fundamenten voor transformatoren en scherfwanden van gewapend beton. Het geheel vormt als het ware een soort van bufferopvang voor olie in geval van eventuele calamiteiten waarbij olie vrijkomt vanuit de transformatoren.

Plaatsen transformatoren
In de zomer van 2020 was het betonwerk zover klaar dat de twee transformatoren geplaatst konden worden. Deze 150/33kV transformatoren wegen per stuk maar liefst 120.000 kilo en zijn op 22 augustus op hun plaats gehesen.

Terreininrichting
Inmiddels zijn alle binnenkomende kabels van het windpark aangelegd en aangesloten op het schakelstation en de schakeltuin. Voor ons het moment om verder te gaan met de terreininrichting. Het gebied rondom het schakelstation, het schakelgebouw en de schakeltuin is met zand aangevuld tot de juiste afwerkhoogte. De hemelwaterafvoeren zijn aangelegd en aangesloten op een olie- en benzineafscheider. Deze afscheider zorgt ervoor dat in het geval van calamiteiten de afvoer richting het oppervlaktewater wordt afgesloten zodat er geen olie op het oppervlaktewater wordt geloosd.

Hekken en toegang
Toegangspaden en parkeervoorzieningen worden aangelegd en de rest van het terrein wordt voorzien van een onderhoudsarme verharding. Rondom de gehele locatie en binnen de locatie rondom het hoogspanningsgedeelte brengen we speciale hekwerken en toegangspoorten aan.

In de komende weken worden de laatste installatiewerkzaamheden door Hitachi gerealiseerd en getest en zorgen wij dat het terrein verder wordt ingericht tot in de laatste details. Medio april zal het trafostation operationeel zijn.

Certificering