HVO100 vervangt fossiele brandstof

3 juli 2023

Sinds juni 2023 draait een groot deel van ons materieel op HVO100. Met deze zuivere brandstof stappen wij over naar alternatieve oplossingen om onze emissie-uitstoot te verlagen. Daarmee dragen wij bij aan een gezonde, duurzame en bereikbare toekomst.

Fossielvrije brandstof
HVO is één van de meest duurzame en milieuvriendelijke brandstoffen van dit moment. HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil waarbij 100 staat voor 100% fossielvrije brandstof. HVO wordt gemaakt uit biomassa, een bron die steeds opnieuw aangevuld en gebruikt kan worden. Daardoor is deze bio-diesel hernieuwbaar en een duurzame oplossing.

Elektrisch en HVO
Met het gebruik van deze biologische brandstof slaan wij opnieuw een duurzaamheidsslag. Eerder stapten wij al over op elektrische machines en elektrische voertuigen en nu dus op HVO100. Door ons materieel op HVO100 te laten draaien, neemt de CO2-uitstoot met ongeveer 90% af ten opzichte van reguliere brandstof en ook komen er minder schadelijke emissies zoals fijnstof, stikstof en roet vrij. Zo zetten wij opnieuw een stap richting een duurzamere toekomst!

Certificering