Liggers viaduct A28 bij Wezep geplaatst

24 juli 2023

In het weekend van 21-23 juli hebben we de liggers geplaatst van het viaduct over de A28 bij Wezep. De A28 was hiervoor volledig afgesloten van vrijdagavond tot maandagochtend.

Tijdens deze weekendstremming plaatsten we 19 liggers die gezamenlijk een dubbel viaduct vormen. Drie liggers vormen het fietspad en zestien liggers de naastgelegen rijbanen voor het overige verkeer. De liggers zijn 38 meter lang en de zwaarste weegt 110 ton. Met twee zware Mammoetkranen werden de liggers grotendeels 's nachts op hun plek getild.

Om de randliggers verder te kunnen afwerken plaatsten we langs deze liggers een loopsteiger van 40 meter lang. De steigers hangen in een speciaal ontworpen draagconstructie.

Certificering