Milieu

Saneren van bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging vormt in de meest gevallen een risico voor de volksgezondheid of het milieu. Soms kunnen we er mee leven, maar vaak is saneren een betere oplossing. Bodemverontreiniging vraagt altijd om het onderzoeken, monitoren en opruimen van de vervuiling en om een deskundige aanpak. Eén ding is zeker, een sanering moet goed, veilig én effectief gebeuren.

Geen enkele bodemverontreiniging is hetzelfde. Daarom is het belangrijk om een goed plan van aanpak te hebben voordat er gesaneerd wordt. Bij Koninklijke Sjouke Dijkstra werken we altijd aan een veilige en praktisch oplossing.

Bodemonderzoek

Eerst maken we uw ‘bodemprobleem’ inzichtelijk. Bodemonderzoek toont aan in welke mate de grond en/of het grondwater verontreinigd is. Vervolgens doen we een voorstel voor een zo praktisch mogelijke oplossing. 

Bodemsanering

Als uit het bodemonderzoek blijkt dat de verontreiniging dusdanig is dat er gesaneerd moet worden, voeren we de sanering uit. We regelen hiervoor alle benodigde vergunningen en voeren de verontreinigde grond af. Koninklijke Sjouke Dijkstra heeft de medewerkers, het materiaal en de kennis in huis om grote en kleine bodemsaneringen uit te voeren.

Een bodemsanering bestaat in hoofdzaak uit grondwerkzaamheden. Vaak in een omgeving waar bestrating of bebouwing in de buurt is of gaat komen. Alle bijkomende werkzaamheden kunnen wij gelijktijdig uitvoeren. Denk aan het vervangen of aanleggen van rioleringen, aanbrengen van wegen en verhardingen en de aanleg van groenvoorzieningen. Zo kunnen we een sanering slim combineren met alle bijkomende werkzaamheden en is een terrein na een sanering weer direct volledig bruikbaar.

Gecertificeerd

Koninklijke Sjouke Dijkstra is onder meer in het bezit van het Procescertificaat uitvoering Bodemsanering conform de SIKB BRL 7000 en heeft eigen gediplomeerd personeel.

Recente Milieu projecten

Certificering