Betonwerk Windplan Groen gereed

16 maart 2022

In opdracht van Hitachi Energy bouwt Koninklijke Sjouke Dijkstra het transformatorstation voor Windplan Groen bij Dronten. Het betonwerk is inmiddels gereed en bestaat uit twee transformatorcellen, een schakel/bedieningsgebouw en de fundering voor de schakeltuin.

Nu we het betonwerk gereed hebben kunnen de transformatoren en de kabels door Hitachy Energy worden aangebracht. Zodra deze installatiewerkzaamheden klaar zijn, werken we verder aan de terreininrichting, verharding, roostervloeren en hekwerken.

Als het complete werk klaar is vormt het transformatorstation de schakel tussen 90 windturbines en het hoogspanningsnet met een vermogen van 500 MW.

Transport transformatoren Windplan Groen

Voor Windplan Groen hebben we het betonwerk zover gereed dat de transformatoren door Hitachi Energy kunnen worden geplaatst. Deze kwamen per schip aan uit Polen en het laatste deel van het traject ging met zwaar transport over de weg naar het Olsterpad bij Dronten.

Certificering