Slimme applicatie voor asfaltonderhoud

15 september 2021
2021-09-15 11:43:00

Bij Koninklijke Sjouke Dijkstra maken we voor het onderhoud van asfalt en andere wegverharding al enige tijd gebruik van een onderhoudsapplicatie. Sinds 2021 hebben we een vernieuwde versie die nog slimmer werkt. De vernieuwde app kan bestekposten direct koppelen aan digitaal ingemeten wegvakken. Daarmee kunnen de werkzaamheden en hoeveelheden eenvoudig en nauwkeurig digitaal worden bijgehouden. Dat geeft grip en zicht op het onderhoud van asfalt.

Bestekposten beschikbaar in de app

In de vernieuwde app worden alle bestekposten en afgesproken eenheidsprijzen uit het contact ingelezen in de app. Door een zelfstandige inschrijfstaat als ZSX-bestand toe te voegen aan een project worden alle posten in de app beschikbaar als selectie. Ook de wegvakken die voor onderhoud aangemerkt zijn worden aan het project toegevoegd. Dit gebeurt door het toevoegen van Autocadbestanden met de gps-ingemeten wegvakken. Hiermee kunnen per wegvak de bijbehorende bestekposten en hoeveelheden worden geselecteerd en ontstaat een helder overzicht van werkzaamheden, hoeveelheden en kosten.

Inzicht vooraf door gps-metingen

Voorafgaand aan de werkzaamheden legt onze uitvoerder (eventueel samen met de opdrachtgever) per locatie de werkzaamheden vast. Hij meet deze in met een gps-stok en selecteert vervolgens de bijbehorende bestekposten en hoeveelheden. Alle informatie wordt digitaal en geo-gerefereerd vastgelegd. In principe zijn daarmee alle werkzaamheden en hoeveelheden vooraf volledig inzichtelijk en kan er geen discussie achteraf zijn. Ter verduidelijking van een situatie kunnen er ook foto’s worden toegevoegd van de specifieke locatie.

Exacte hoeveelheden

Tijdens de werkzaamheden houdt de uitvoerder de werkzaamheden en hoeveelheden bij in de app. Dit gebeurt per fase per wegvak. De app neemt de exacte hoeveelheden (m2) geautomatiseerd over van het eerder ingemeten wegvak. Het invullen van de vierkante meters is daarmee niet een handmatige actie, maar wordt automatisch gedaan. Is er toch een afwijking, dan kan deze handmatig worden aangepast. Hierdoor krijg je een exacte afrekening van de werkzaamheden en geen afrondingen achteraf.

Voortgang bijhouden in het werk

Door met de app alle werkzaamheden en hoeveelheden bij te houden ontstaat er een goed overzicht van het uitgevoerde werk. De administratieve verwerking vindt op deze manier ook niet meer achteraf plaats, maar gebeurt real time door de app. Met een export uit de app kan eenvoudig een compleet overzicht worden gemaakt van de uitgevoerde werkzaamheden en de gebruikte hoeveelheden.

Inzicht en grip op het werk

De vernieuwde app geeft veel meer zicht en grip op het werk. Met deze manier van werken ontstaat vooraf zicht op wat de kosten zijn in plaats van achteraf wat de kosten waren. Daarnaast is heel gedetailleerd per straat te zien wat de kosten zijn en waardoor eventuele afwijkingen veroorzaakt worden. Ook de administratieve afhandeling is veel sneller en minder foutgevoelig. Een opdrachtgever kan daarmee snel inzicht krijgen in de voortgang van het werk en de gebruikte hoeveelheden materiaal.

Ook gebruik maken van de app?

Neem dan contact op met Ronald Faber en vraag naar de mogelijkheden.
E. rfaber@sjoukedijkstra.nl
M. 06 53 94 17 54

Certificering