Transformatorstation Windplan Groen in gebruik

28 juli 2022

Het transformatorstation aan het Olsterpad bij Dronten is zo goed als gereed. Het transformatorstation ontvangt stroom van de omliggende windparken van Windplan Groen en zet deze om naar 330 KV.

Koninklijke Sjouke Dijkstra verzorgde voor Hitachi Energy de complete betonbouw van het transformatorstation inclusief funderingen van de constructie en de schakeltuin. Samen met MUG Ingenieursbureau verzorgden we ook de engineering voor en tijdens de bouw.

Afgelopen periode stond in het teken van afronding en brachten we de volledige terreininrichting aan inclusief hekwerken. Het transformatorstation is inmiddels in gebruik genomen en de eerste van de 90 windturbines is operationeel. In onderstaande video van Windplan Groen is het eindresultaat mooi te zien.

Gesloten Distributie Systeem Groen in vogelvlucht

De bouw van het Gesloten Distributie Systeem Groen is vrijwel afgerond. Vanuit de lucht is het transformatorstation goed te zien, inclusief de twee (groene) transformatoren. Acht windparken van Windplan Groen, maar ook het zonnepark van Flevonice, leveren hun elektriciteit aan het GDG, dat vervolgens de elektriciteit omzet en doorstuurt naar het naastgelegen (nieuw gebouwde) onderstation van Tennet-Liander.

Certificering