Geslaagd voor Veiligheidsladder trede 3

27 juli 2022

Op vrijdag 8 juli 2022 werd de audit voor de Safety Culture Ladder afgerond. Na een vijfdaagse audit kwam de uitslag: ruimschoots geslaagd! Op woensdag 27 juli ontvingen we uit handen van Arjen Werkmeester (commercieel directeur Normec) het certificaat.

Met deze certificering voor de Safety Culture Ladder (SCL), die ook wel Veiligheidsladder wordt genoemd, is nu de volledige Dijkstra Groep gecertificeerd op trede 3. De certificering geldt voor alle bedrijfsonderdelen van zowel Koninklijke Sjouke Dijkstra als MUG Ingenieursbureau en Dijkstra Groep.

Vast onderdeel van de organisatie
De afgelopen jaren stond veiligheid steeds meer op de agenda van alle bedrijfsonderdelen. De doelstelling was om te groeien naar een organisatie waar veiligheid proactief wordt beleefd in plaats van reactief. Door onder andere gebruik te maken van de campagne hein en guus is binnen de hele organisatie nu een veel groter bewustzijn van veiligheid. Ook het aanspreken van collega's en het bewust omgaan met veilig werken is met deze campagne een vast onderdeel geworden die binnen de hele organisatie zichtbaar aanwezig is. Op diverse locaties komen medewerkers dagelijks in aanraking met elementen uit de hein en guus campagne.

Ruimschoots behaald
De doelstelling van het behalen van trede 3 werd ruimschoots gehaald en de auditoren waren zichtbaar tevreden. Naast de campagne werden ook de vele meldingen en terugkoppelingen positief beoordeeld, de inzet van veiligheidsambassadeurs en de openheid van de medewerkers.

Bijzondere prestatie
De bedrijfsbrede certificering op trede 3 is toch wel een bijzondere prestatie aangezien deze geldt voor zowel ons aannemersbedrijf (Koninklijke Sjouke Dijkstra) als het ingenieursbureau (MUG Ingenieursbureau) met vestigingen in Leek en Amsterdam.

Certificering