Gezamenlijk werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is

28 oktober 2019

Bij de Dijkstra Groep staan Social Return en duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda. Op woensdag 2 oktober 2019 organiseerden Koninklijke Sjouke Dijkstra, MUG Ingenieursbureau en Fervent Groep met gemeente Groningen, gemeente Noord-Drenthe en UWV - Werk in Zicht een informatiebijeenkomst over een scholingstraject op het gebied van geo en infra. Deze bijeenkomst vond plaats op locatie bij Combinatie Herepoort, de aannemerscombinatie die belast is met de aanleg van de zuidelijke ringweg Groningen.

SROI-verplichting

Aanleiding van deze bijeenkomst was een SROI-verplichting bij Koninklijke Sjoukje Dijkstra in het project ‘Herinrichting De Vennen’ in Delfzijl.  Om niet alleen in dit project, maar ook in de toekomst op een duurzame manier invulling te geven aan een SROI-verplichting hebben Ruud de Wilde, Hoofd P&O Dijkstra Groep, en Sjoerd van der Wiel, Directeur Fervent Groep, de koppen bij elkaar gestoken. Met als resultaat: een uniek scholingstraject Geo & Infra. MUG Ingenieursbureau is erbij betrokken om het werkgebied geo bij de deelnemers van het scholingstraject te introduceren. Fervent Groep, maatwerkopleider en SROI-gespecialiseerd, is de opdrachtnemer van de scholing.

Scholingstraject Geo & Infra

Maandag 14 oktober 2019 zijn 10 cursisten met het scholingstraject gestart, waarbij de basisvaardigheden infra en geo zijn aangeleerd. De kandidaten bezitten dan ook alle relevante certificaten die het werken in de Infra mogelijk maakt. Inmiddels kunnen we vol trots melden dat zeven deelnemers afgelopen vrijdag 25 oktober 2019 met succes het theoretische gedeelte van het scholingstraject Geo & Infra afgerond hebben, een bijzondere én bijzonder leuke mijlpaal! Het was een feestelijke aangelegenheid waarbij alle deelnemers hun theorie-certificaat ontvangen hebben uit handen van Ronald Faber, Bedrijfsleider Koninklijke Sjouke Dijkstra.

En nu echt aan de slag!

De cursisten zijn er helemaal klaar voor om bij Koninklijke Sjouke Dijkstra en MUG Ingenieursbureau stage te gaan lopen en de opgedane kennis in praktijk te brengen. In het project ‘Herinrichting De Vennen Delfzijl, fase 2’ kan Koninklijke Sjouke Dijkstra dankzij deze enthousiaste groep klaargestoomde kandidaten voldoen aan een goede invulling van de SROI-verplichting. Een win-win situatie, want het geeft zowel de cursisten als de stagebegeleiders enorm veel energie om buiten gezamenlijk aan het werk te gaan. 

Certificering