Definitieve gunning asfaltonderhoud DDFK-gemeenten en bouwrijp maken De Hoven in Leek

19 juli 2017

Vorige week is Koninklijke Sjouke Dijkstra begonnen met twee nieuwe projecten. De definitieve gunning is verkregen voor het asfaltonderhoud in de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland (DDFK-gemeenten). De werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met Jansma Drachten.

Ook zijn deze week de asfalteringswerkzaamheden gestart in Leek. Gemeente Leek heeft zowel het asfaltbestek als het bouwrijp maken van De Hoven, een nieuwbouwwijk in Leek, aan Koninklijke Sjouke Dijkstra gegund. De werkvoorbereiding voor De Hoven is inmiddels in volle gang en na de bouwvak zal gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden.

Certificering