Infra

Kindcentrum Ten Boer

In Ten Boer wordt door de gemeente Groningen een nieuw kindcentrum gebouwd. Dit kindcentrum biedt straks huisvesting aan de scholen OBS De Huifkar, CBS De Fontein en kinderopvang Kids2b. Ook krijgt het sociaal team WIJ ten Boer (voormalig De Deel) een spreekruimte in het gebouw.

Koninklijke Sjouke Dijkstra heeft fase 1 voor de gemeente Groningen mogen realiseren. Tijdens fase 1 werd de locatie bouwrijp gemaakt. Wij hebben ook fase 2 aangenomen en zijn vanaf augustus gestart met het woonrijp maken van het gebied. Het kindcentrum wordt door Dijkstra Draaisma en BAM gebouwd, omdat we een aantal raakvlakken hebben in deze fase worden de werkzaamheden nauwgezet met elkaar besproken en afgestemd. Bewoners en bedrijven in de omgeving zijn uitgebreid geïnformeerd over de werkzaamheden en er zijn diverse maatregelen getroffen voor de bereikbaarheid in de omgeving. De werkzaamheden in opdracht van de gemeente Groningen zijn onderdeel van de versterkingsopgave in de provincie Groningen en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ‘Kansrijk Groningen’.

Definitieve inrichting

Koninklijke Sjouke Dijkstra was voor dit project tijdens fase 1 verantwoordelijk voor alle grondwerk en de aanpassingen van de skeelerbaan. Vervolgens kon de bouw van het kindcentrum plaatsvinden. Fase 2 omvat de definitieve inrichting van het terrein voor het kindcentrum, de Sportlaan en aanpassing op het parkeerterrein bij voetbalvereniging Omlandia. Wij vervangen de riolering en het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. De Riekele Prinsstraat zal ter hoogte van het kindcentrum worden gewijzigd in een schoolomgeving waarbij kort parkeren voorop staat en de auto te gast is. Het bestaande fietspad wordt gerenoveerd en voorzien van een rode betonverharding. De doorsteek naar de Standwerker wordt verbreed en wordt voorzien van rood asfalt. De bestaande parkeerplaats wordt heringericht met een duidelijke fietsparkeerplaats en groene plantvakken.

Skeelerbaan

Door de bouw van het kindcentrum moest het gebouw van de IJsvereniging Kaakheem worden verplaatst. Er komt hiervoor een nieuw gebouw direct naast het terrein van de school aan de Sportlaan. De ijs- en skeelerbaan is inmiddels ingekort, maar behoudt de minimale omtrek van 330 meter. Ook is de baan gerenoveerd, inclusief een nieuwe toplaag en een verbreding aan de lange zijden.

Archeologie

Een belangrijk aspect van deze bouw is archeologie. Samen met de scholen en de kinderopvang is er veel aandacht besteed aan het betrekken van de kinderen en de omgeving bij de rijke archeologie van Ten Boer. Zo zijn er door MUG Ingenieursbureau met de hulp van leerlingen van OBS De Huifkar en CBS De Fontein archeologische opgravingen gedaan aan de Riekele Prinsstraat in Ten Boer. De opgraving betrof een middeleeuwse huiswierde, een eenvoudig boerenerf, die in de 10e en 11e eeuw na Christus bewoond werd.

Bijzonder rapport

De leerlingen konden na een uitleg van de archeologen van MUG Ingenieursbureau zelf opzoek naar sporen uit het verleden. Alle archeologische vondsten zijn meegenomen naar de scholen, waar ze werden schoongemaakt en opgedeeld in categorieën. Elke leerling heeft uiteindelijk een mooie tekening, stripverhaal, verhaal of gedicht gemaakt over de historische vindplaats. Uniek is dat deze werken zijn meegenomen in het officiële rapport dat door MUG Ingenieursbureau is overhandigd aan verschillende overheden.

Voor meer informatie over kindcentrum Ten Boer kunt u terecht op https://gemeente.groningen.nl/kindcentrum-ten-boer

Terug naar overzicht

Expertise

  • Opdrachtgever: Gemeente Groningen
  • Plaats: Ten Boer

Certificering