Infra

Bouwrijp maken Harinxmaland fase 1C

In Sneek, gemeente Súdwest Fryslân, wordt een nieuwe wijk Harinxmaland gebouwd. Zoals door de gemeente aangegeven kenmerkt de wijk zich door karakteristieke vergezichten, fantastische luchten, allerhande weidevogels, gevarieerde natuur. En toch ligt de wijk dicht bij het centrum van Sneek. Harinxmaland is een wijk van de toekomst en is bestemd voor iedereen en zoals gesteld door de gemeente: ‘alles wat hier ten noorden van Sneek wordt gebouwd, wordt ontwikkeld met oog op comfortabel en duurzaam wonen’.

Voor de gemeente Súdwest Fryslân worden door Koninklijke Sjouke Dijkstra vanaf eind april tot eind juli 2020 werkzaamheden uitgevoerd voor het bouwrijp maken van fase C van de wijk Harinxmaland. In deze periode wordt het terrein zodanig ingericht dat er na de bouwvak gestart kan worden met de bouw van de woningen. Koninklijke Sjouke Dijkstra werkt voor dit project samen met Bouwmij uit Beerzerveld. De werkzaamheden omvatten in hoofdlijn het verrichten van grondwerk, het aanbrengen van een stalen damwand, rioleringswerk en straatwerk.

Voor meer informatie verwijzen we naar de volgende website: www.harinxmaland.nl 

Terug naar overzicht

Expertise

  • Opdrachtgever: gemeente Súdwest-Fryslân
  • Plaats: Sneek
Contactpersoon

Certificering