Infra, Asfalt

Asfaltonderhoud gemeente Waadhoeke

Koninklijke Sjouke Dijkstra heeft voor het jaar 2020 en 2021 het asfaltonderhoudscontract van de gemeente Waadhoeke aangenomen.

In 2017, 2018 en 2019 hebben wij ook al asfaltonderhoudswerkzaamheden voor deze opdrachtgever uitgevoerd. De werkzaamheden zijn op dinsdag 28 april 2020 gestart en worden opgedeeld in meerdere deelopdrachten. Het opdelen van deelopdrachten is nodig omdat de alle onderhoudswerkzaamheden nog niet bekend zijn. Elke deelopdracht bestaat daarom uit specifieke werkzaamheden bijvoorbeeld, het frezen en aanbrengen van asfaltverhardingen, het aanbrengen van bermverhardingen enz. De werkzaamheden vinden zowel binnen als buiten de bebouwde kom plaats in de diverse dorpen van gemeente Waadhoeke. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het frezen van deklagen, het uitvoeren van plaatselijke reparaties en het aanbrengen van nieuwe asfaltverharding. Het onderhoudscontract eindigt op 31 december 2021.

In de loop der jaren hebben wij samen met MUG Ingenieursbureau een app ontwikkeld waarbij het opnemen van de onderhoudswerkzaamheden is gedigitaliseerd. Op deze wijze worden in een handomdraai deelopdrachten opgenomen, uitgewerkt en uitgevoerd, waarbij de opdrachtgever nauw bij betrokken is. De door ons ontwikkelde app wordt momenteel op meerdere werken met succes toegepast.

Terug naar overzicht

Expertise

  • Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
Contactpersoon

Certificering