Infra

Woonrijp maken De Dôle te Witmarsum en De Râne te Ysbrechtum

Voor de gemeente Súdwest Fryslân werkt Koninklijke Sjouke Dijkstra tot en met begin mei 2020 aan het woonrijp maken van de Dôle te Witmarsum en de Râne te Ysbrechtum.

Het woonrijpmaken van een wijk wordt uitgevoerd na de bouwfase. De wijk of straat wordt in de woonrijpfase definitief ingericht voor een optimaal woongenot. De werkzaamheden worden in dit geval gefaseerd uitgevoerd, zodat aanwonenden weinig overlast hebben.  De werkzaamheden zijn op 24 februari 2020 gestart en duren naar verwachting tot begin mei 2020. In deze periode wordt gefaseerd het asfalt verwijderd, riolering aangepast, worden trottoirs en parkeervakken aangelegd en tot slot wordt de definitieve bestrating van de rijbaan aangebracht. Binnen het project wordt duurzaam gewerkt waarbij vrijkomende materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt:

  • Het asfaltgranulaat wordt hergebruikt als fundering, dit bespaart ca. 30 vrachtauto bewegingen en 400 ton menggranulaat. Bijkomend voordeel is dat aanwonenden deze overlast wordt bespaard;
  • Er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans, grond af- of aanvoeren is niet nodig;
  • Goede bestaande bestratingsmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt.

Verder heeft Koninklijke Sjouke Dijkstra onlangs geïnvesteerd in een Leica GPS 70 serie. Hiermee kunnen het ontwerp, kabels en leidingen etc. zeer nauwkeurig (in X,Y,Z-coördinaten) uitgezet of ingemeten worden. Papieren tekeningen en piketten zijn hierdoor verleden tijd. Het gerealiseerde werk kan direct gecontroleerd en ingemeten worden voor de revisietekening. Door de aanschaf van de Leica GPS 70 serie kan nauwkeurig en efficiënt gewerkt worden en worden afwijkingen in het ontwerp vroegtijdig geconstateerd.

Terug naar overzicht
  • Opdrachtgever: gemeente Súdwest-Fryslân
  • Plaats: Witmarsum en Ysbrechtum
Contactpersoon

Certificering