Werken bij

MVO

De Directie van de Dijkstra Groep, waarvan Koninklijke Sjouke Dijkstra deel uitmaakt, heeft enige jaren geleden de keuze gemaakt om Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) expliciet onderdeel van het beleid, de bedrijfsprocessen en de bedrijfscultuur te laten worden. Dit betekent dat ook Koninklijke Sjouke Dijkstra de begrippen MVO en Duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

Binnen Koninklijke Sjouke Dijkstra zijn alle ondernemingsactiviteiten gericht op het creëren van langetermijnwaarden; de aandacht voor MVO sluit hierdoor goed aan bij de bestaande strategie. Bij de medewerkers is bewustzijn aanwezig dat MVO moet (klantvraag), hoort (morele verplichting) en loont. Ook zijn er binnen onze organisatie tal van activiteiten en normen en waarden, die aansluiting vinden bij het MVO-beleid en het draagvlak vormen voor duurzaam en betrokken ondernemen.

Al ruim 130 jaar neemt het begrip maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke plaats in bij de ambities en doelen van Koninklijke Sjouke Dijkstra. Dat wij hierin zijn geslaagd, wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door het predicaat Koninklijk.

Wij vertrouwen erop door onze werkwijze een bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij en zien dit als een voorwaarde om u van dienst te kunnen zijn.

Op het gebied van MVO wordt ISO 26000 als internationale norm gehanteerd. Deze norm is echter niet te certificeren.

Dijkstra Groep, met haar dochtermaatschappijen Koninklijke Sjouke Dijkstra b.v. en MUG Ingenieursbureau b.v., heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in de uitvoering van haar duurzaamheids- en energiebeleid. Een voornaam onderdeel van dit beleid is het naleven van het CO2-reductieplan dat in 2009 is opgesteld.
Energieverbruik gerelateerd aan het kantoorgebouw blijkt naast de vervoersbewegingen het voornaamste onderdeel te zijn van onze totale CO2-uitstoot. Om de ambitieuze reductiedoelstellingen ten aanzien van CO2-uitstoot te bewerkstelligen, heeft Raedthuys Groep b.v. in augustus 2014 100 zonnepanelen aangebracht op het kantoorpand. Hieraan voorafgaand is de dakbedekking vernieuwd en voorzien van een witte coating. De coating vergroot de levensduur en zorgt voor meer zonreflectie hetgeen zorgt voor minder energieverbruik van het klimaatsysteem.

De energie die met de zonnepanelen wordt opgewekt (circa 22.000 kWh/j), wordt direct naar ons eigen net geleid.

De keuze voor Raedthuys was eenvoudig doordat zij inmiddels zijn uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande spelers op de duurzame energiemarkt. Beide dochtermaatschappijen van Dijkstra Groep zijn zeer actief in windenergieprojecten, waar we Raedthuys vaak tegenkomen als samenwerkingspartner of collega.

Door de positieve samenwerking is inmiddels besloten om Raedthuys de komende jaren tevens te contracteren voor de levering van hun Pure Energie: écht groene stroom uit Nederland.

Met de aanleg van de zonnepanelen hebben we twee jaar na de aanschaf van ons geheel nieuwe, energiezuinige en duurzame klimaatsysteem weer een mooie mijlpaal bereikt op het gebied van energie-investeringen.

Wij weten de weg

Koninklijke Sjouke Dijkstra bestaat al meer dan 130 jaar. Het motto van oprichter Sieger Dijkstra houdt ons nog altijd scherp: ‘Waar we eens zijn geweest, moeten we altijd terug kunnen komen.’ We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze opdrachtgevers. Dus hanteren we strenge kwaliteitsnormen, bedenken we hoogwaardige oplossingen en opereren we altijd zo proactief mogelijk. Door onze kennis en ervaring maximaal in te zetten, leveren we een belangrijke meerwaarde aan het succes van projecten van onze opdrachtgevers. Deze meerwaarde zoeken wij ook in de samenwerking met partners. Door innovatie vooruit. Wij weten de weg.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl