Werken bij

CO2-prestatieladder

Dijkstra Groep – en dus ook Koninklijke Sjouke Dijkstra en MUG Ingenieursbureau – voert een actief CO2-reductiebeleid. Alle bedrijven binnen de holding voldoen aan de eisen op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder.

Bij het terugdringen van de CO2-uitstoot kijken we naar mogelijkheden om het energieverbruik op kantoor en op werklocaties te verminderen. Ook streven we naar een energiezuiniger wagen- en machinepark. Ten slotte kijken we ook kritisch naar de milieuprestatie van onze leveranciers en onderaannemers. We hebben instrumenten ontwikkeld om per project de mogelijke reductiemaatregelen in kaart te brengen.

Voorbeelden van ons CO2-beleid in de praktijk zijn de honderd zonnepanelen op het kantoordak in Leek, de overstap op LED-verlichting in Leek, het gebruik van 80% gerecycled asfalt bij de aanleg en renovatie van wegen en de keuze, waar mogelijk, voor een asfaltleverancier uit de nabije omgeving van een project.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder staat op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Ideeën die bijdragen aan het verbeteren of intensiveren van het CO2-beleid zijn welkom via mail aan de KAM-coordinator. In het KAM-overleg worden deze ideeën besproken.

Documenten

CO2 reductieplan

Beleidsverklaring

Wij weten de weg

Koninklijke Sjouke Dijkstra bestaat al meer dan 130 jaar. Het motto van oprichter Sieger Dijkstra houdt ons nog altijd scherp: ‘Waar we eens zijn geweest, moeten we altijd terug kunnen komen.’ We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze opdrachtgevers. Dus hanteren we strenge kwaliteitsnormen, bedenken we hoogwaardige oplossingen en opereren we altijd zo proactief mogelijk. Door onze kennis en ervaring maximaal in te zetten, leveren we een belangrijke meerwaarde aan het succes van projecten van onze opdrachtgevers. Deze meerwaarde zoeken wij ook in de samenwerking met partners. Door innovatie vooruit. Wij weten de weg.

Participaties

Asfalt Kennis Centrum

Het Asfalt Kennis Centrum (AKC) is opgericht door MKB infrabedrijven uit de sector asfaltwegenbouw. Het AKC wordt gevormd door twaalf bedrijven met eigen asfaltproductielocaties verspreid over heel Nederland. Het doel van de organisatie is kennis toegankelijk te maken voor de leden. Grote aannemers hebben eigen researchmogelijkheden die kleinere bedrijven missen. Het Asfalt Kennis Centrum zorgt ervoor dat kennis gedeeld kan worden én dat ook de kleinere bedrijven meer mogelijkheden hebben tot het uitvoeren van onderzoek.

Asfalt Kennis Centrum
Akroh Slijtlagen: Secret agency tegen veroudering asfalt

Akroh is een uniek en ambitieus zelfstandig bedrijf in het realiseren van optimale slijtlaagconstructies. Jaarlijks voorziet Akroh meer dan een miljoen m2 asfalt van slijtlagen. Op het gebied van performanceslijtlagen zijn grote stappen gezet. Deze slijtlagen worden ingezet om veroudering van asfalt tegen te gaan en deze te verduurzamen. De grote drijfveer achter het bedrijf Akroh is dan ook het begrip duurzaamheid. Mensen op een andere manier laten nadenken over problemen en mogelijkheden in het asfaltonderhoud. Zo pakt Akroh innovatief slijtlagen aan.

Akroh Slijtlagen: Secret agency tegen veroudering asfalt
Asfalt Productie Westerbroek

Koninklijke Sjouke Dijkstra deelt de asfaltproductielocatie in Westerbroek met collega-aannemers en produceert op deze wijze zelf het asfalt waarmee wordt gewerkt. Er kunnen verschillende soorten asfalt worden geproduceerd door variatie in de samenstelling voor onder andere de toepassing op wegen, bedrijventerreinen, recreatieterreinen en fiets- en wandelpaden.

Asfalt Productie Westerbroek

Certificering

Participaties

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl