Werken bij

CO2-reductie: niet praten, gewoon doen!

Duurzaam ondernemen en CO2-reductie lopen als een rode draad door onze bedrijfsvoering. Niet omdat het mooi staat, of omdat de markt erom vraagt. Maar omdat we er écht voor gaan. Zo waren we in 2015 één van de eerste ondernemingen in het Noorden die niveau 5 van de CO2-prestatieladder behaalde.

CO2-reductie: een actief beleid

We voeren als sinds 2009 actief beleid als het gaat om C02-reductie. Te beginnen bij onszelf. Zo beschikken we over een energiezuinig wagen- en machinepark. En op onze kantoren en werklocaties hebben we talloze reductiemaatregelen genomen. Denk aan zonnepanelen, Ledverlichting en beperking van woon- en werkverkeer.

Duurzaam in projecten

In onze projecten heeft CO2-reductie altijd onze aandacht. We hebben instrumenten ontwikkeld waarmee we in elk project kijken hoe we onze CO2-uitstoot kunnen beperken. Bijvoorbeeld door in onze asfaltprojecten gerecycled asfalt toe te passen. Ook kiezen we in elk project voor een logistieke oplossing die voor zo weinig mogelijk CO2-uitstoot zorgt. Uiteraard kijken we kritisch naar de milieuprestaties van onze leveranciers en onderaannemers.

Blijven verbeteren

Ook na het behalen van Niveau 5 blijven we ons CO2-beleid verbeteren. Het is één van de doelstellingen waar onze KAM-afdeling zich mee bezig houdt. Meer informatie over de CO2-prestatieladder staat op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Aannemer gezocht die écht gaat voor CO2-reductie? Neem contact op met de slimme doeners van Koninklijke Sjouke Dijkstra.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder staat op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Ideeën die bijdragen aan het verbeteren of intensiveren van het CO2-beleid zijn welkom via mail aan de KAM-coordinator. In het KAM-overleg worden deze ideeën besproken.

Documenten

2018: CO2-reductieplan – versie nummer: juli 2018

2017: CO2-reductieplan – versie nummer: november 2017

2017: CO2-reductieplan – versie nummer: maart 2017

2016: CO2-reductieplan– versie nummer: november 2016

2016: CO2-reductieplan – versie nummer: juli 2016

Beleidsverklaring

2018: Voortgangsrapportage Scope 3 2018

2017: Voortgangsrapportge Scope 3 2017

2018-10 3-IN-1 CO2-reductieplan Dijkstra Holding

CO2-certificaat Dijkstra Holding 08-10-21

Wij weten de weg

Koninklijke Sjouke Dijkstra bestaat al meer dan 130 jaar. Het motto van oprichter Sieger Dijkstra houdt ons nog altijd scherp: ‘Waar we eens zijn geweest, moeten we altijd terug kunnen komen.’ We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze opdrachtgevers. Dus hanteren we strenge kwaliteitsnormen, bedenken we hoogwaardige oplossingen en opereren we altijd zo proactief mogelijk. Door onze kennis en ervaring maximaal in te zetten, leveren we een belangrijke meerwaarde aan het succes van projecten van onze opdrachtgevers. Deze meerwaarde zoeken wij ook in de samenwerking met partners. Door innovatie vooruit. Wij weten de weg.

Participaties

Asfalt Kennis Centrum

Het Asfalt Kennis Centrum (AKC) is opgericht door MKB infrabedrijven uit de sector asfaltwegenbouw. Het AKC wordt gevormd door twaalf bedrijven met eigen asfaltproductielocaties verspreid over heel Nederland. Het doel van de organisatie is kennis toegankelijk te maken voor de leden. Grote aannemers hebben eigen researchmogelijkheden die kleinere bedrijven missen. Het Asfalt Kennis Centrum zorgt ervoor dat kennis gedeeld kan worden én dat ook de kleinere bedrijven meer mogelijkheden hebben tot het uitvoeren van onderzoek.

Asfalt Kennis Centrum
Akroh Slijtlagen: Secret agency tegen veroudering asfalt

Akroh is een uniek en ambitieus zelfstandig bedrijf in het realiseren van optimale slijtlaagconstructies. Jaarlijks voorziet Akroh meer dan een miljoen m2 asfalt van slijtlagen. Op het gebied van performanceslijtlagen zijn grote stappen gezet. Deze slijtlagen worden ingezet om veroudering van asfalt tegen te gaan en deze te verduurzamen. De grote drijfveer achter het bedrijf Akroh is dan ook het begrip duurzaamheid. Mensen op een andere manier laten nadenken over problemen en mogelijkheden in het asfaltonderhoud. Zo pakt Akroh innovatief slijtlagen aan.

Akroh Slijtlagen: Secret agency tegen veroudering asfalt
Asfalt Productie Westerbroek

Koninklijke Sjouke Dijkstra deelt de asfaltproductielocatie in Westerbroek met collega-aannemers en produceert op deze wijze zelf het asfalt waarmee wordt gewerkt. Er kunnen verschillende soorten asfalt worden geproduceerd door variatie in de samenstelling voor onder andere de toepassing op wegen, bedrijventerreinen, recreatieterreinen en fiets- en wandelpaden.

Asfalt Productie Westerbroek

Certificering

Participaties

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl

Contact

Sandra Karreman

KAM-coördinator