Werken bij

Certificeringen

Bij Koninklijke Sjouke Dijkstra mag u rekenen op maximale kwaliteit, een duurzame en veilige bedrijfsvoering en efficiënte werkprocessen.

De onderwerpen ‘kwaliteit’ en ‘veiligheid’ leven bij al onze medewerkers. Dit wordt uiteraard getoetst aan de hand van in- en externe audits. Daarnaast monitoren we continu de klanttevredenheid en voeren we projectevaluaties uit. We hebben een KAM-coördinator in dienst om kwaliteitszaken te coördineren en te organiseren

VCA** 2008

Deze norm heeft als doel om het aantal ongevallen terug te dringen en de externe veiligheid te vergroten. VCA is niet bij wet verplicht maar wordt door opdrachtgevers wel vaak geëist. VCA bestaat uit een certificeerbare controlelijst waarmee we aantonen dat wij alle facetten op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu beheersen. Ook bevat de norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn bij de werknemers te verhogen. Download hier het certificaat.

NEN-EN ISO 9001

De internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, ISO 9001 vormt al jaren de basis van onze (project)organisatie. Ons kwaliteitshandboek is volgens deze norm opgezet. ISO 9001 stelt hoge eisen aan onze algemene bedrijfsprocessen. Denk aan de traceerbaarheid van documenten en het doorvoeren van leerpunten. Het vraagt ook van onze organisatie dat de klantentevredenheid continu wordt verhoogd. Download hier het certificaat.

NEN-EN ISO 14001   

ISO 14001 is een milieuzorgsysteem. Hiermee tonen wij aan dat wij onze werkzaamheden milieubewust uitvoeren. Hierbij staan twee uitgangspunten centraal: voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s. Uiteraard streven we naar een permanente verbetering van onze milieuprestaties. Het certificaat vertaalt in zich onder meer in:

– het scheiden van afval,

– het voorkomen van milieuverontreiniging door gebruik van de juiste voorzorgsmaatregelen en gekeurd materieel

– voorbereid zijn op milieucalamiteiten

– het aantoonbaar werken conform wet- en regelgeving

– het beperken van (geluids)overlast voor de omgeving

– het beperken van CO2-uitstoot.

Download hier het certificaat.

BRL SIKB 7000

Uitvoering van (water)bodemsanering; voor het toepassingsgebied: protocollen 7001 en 7004. Download hier het certificaat. 

SKH-FSC Certificaat

Download het certificaat.

Zelf verklaring FSC

Download het certificaat.

Co2-prestatieladder
Duurzaam ondernemen en CO2-reductie lopen als een rode draad door onze bedrijfsvoering. Zo waren we in 2015 één van de eerste ondernemingen in het Noorden die niveau 5 van de CO2-prestatieladder behaalde. Download hier het certificaat.

Wij weten de weg

Koninklijke Sjouke Dijkstra bestaat al meer dan 130 jaar. Het motto van oprichter Sieger Dijkstra houdt ons nog altijd scherp: ‘Waar we eens zijn geweest, moeten we altijd terug kunnen komen.’ We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze opdrachtgevers. Dus hanteren we strenge kwaliteitsnormen, bedenken we hoogwaardige oplossingen en opereren we altijd zo proactief mogelijk. Door onze kennis en ervaring maximaal in te zetten, leveren we een belangrijke meerwaarde aan het succes van projecten van onze opdrachtgevers. Deze meerwaarde zoeken wij ook in de samenwerking met partners. Door innovatie vooruit. Wij weten de weg.

Participaties

Asfalt Kennis Centrum

Het Asfalt Kennis Centrum (AKC) is opgericht door MKB infrabedrijven uit de sector asfaltwegenbouw. Het AKC wordt gevormd door twaalf bedrijven met eigen asfaltproductielocaties verspreid over heel Nederland. Het doel van de organisatie is kennis toegankelijk te maken voor de leden. Grote aannemers hebben eigen researchmogelijkheden die kleinere bedrijven missen. Het Asfalt Kennis Centrum zorgt ervoor dat kennis gedeeld kan worden én dat ook de kleinere bedrijven meer mogelijkheden hebben tot het uitvoeren van onderzoek.

Asfalt Kennis Centrum
Akroh Slijtlagen: Secret agency tegen veroudering asfalt

Akroh is een uniek en ambitieus zelfstandig bedrijf in het realiseren van optimale slijtlaagconstructies. Jaarlijks voorziet Akroh meer dan een miljoen m2 asfalt van slijtlagen. Op het gebied van performanceslijtlagen zijn grote stappen gezet. Deze slijtlagen worden ingezet om veroudering van asfalt tegen te gaan en deze te verduurzamen. De grote drijfveer achter het bedrijf Akroh is dan ook het begrip duurzaamheid. Mensen op een andere manier laten nadenken over problemen en mogelijkheden in het asfaltonderhoud. Zo pakt Akroh innovatief slijtlagen aan.

Akroh Slijtlagen: Secret agency tegen veroudering asfalt
Asfalt Productie Westerbroek

Koninklijke Sjouke Dijkstra deelt de asfaltproductielocatie in Westerbroek met collega-aannemers en produceert op deze wijze zelf het asfalt waarmee wordt gewerkt. Er kunnen verschillende soorten asfalt worden geproduceerd door variatie in de samenstelling voor onder andere de toepassing op wegen, bedrijventerreinen, recreatieterreinen en fiets- en wandelpaden.

Asfalt Productie Westerbroek

Certificering

Participaties

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl