Werken bij

Certificeringen

Koninklijke Sjouke Dijkstra hecht veel waarde aan kwaliteit en optimalisering van de werkprocessen. ISO 9001 is al vele jaren de basis van onze (project)organisatie. Hier is en wordt enorm veel aandacht aan besteed.

Binnen Koninklijke Sjouke Dijkstra wordt gewerkt met een grote diversiteit aan kwaliteitsnormen.

Naast ISO is in het kader van veiligheid, arbo en milieu het VCA**-systeem geïmplementeerd.
Voor de diverse afdelingen worden verschillende certificaten gevoerd.

VCA**

Deze norm is ontstaan uit de (petro)chemische industrie en heeft als doel om het aantal ongevallen terug te dringen en de externe veiligheid te vergroten. Tegenwoordig wordt VCA ook in vrijwel alle andere sectoren gebruikt. VCA is niet bij wet verplicht maar wordt door opdrachtgevers wel vaak geëist. VCA bestaat uit een certificeerbare controlelijst waarmee we aan tonen dat wij facetten op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu binnen hun organisatie beheersen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn bij de werknemers te verhogen. Download hier het certificaat.

NEN-EN ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Volgens deze wordt een kwaliteitshandboek opgezet en wordt het beleid bekend gemaakt aan alle medewerkers. ISO 9001 stelt eisen aan algemene bedrijfsprocessen zoals traceerbaarheid van documenten, doorvoeren van leerpunten en vraagt van de organisatie dat continue de klantentevredenheid wordt verhoogd. Download hier het certificaat.

NEN-EN ISO 14001

SO 14001 is een milieuzorgsysteem. Door het voeren van het certificaat tonen wij aan dat wij op een milieubewuste wijze onze werkzaamheden uitvoeren. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu-risico’s.
  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld het scheiden van afval, voorkomen van milieuverontreiniging door het gebruik van de juiste voorzorgsmaatregelen en gekeurd materieel, voorbereid zijn op milieucalamiteiten, aantoonbaar werken conform wet- en regelgeving, beperken van (geluids)overlast voor de omgeving en beperken van CO2-uitstoot. Download hier het certificaat.

BRL SIKB 7000

Protocol 7001 en 7004. Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat uitvoering (water)bodemsanering.

SKH-FSC Certificaat

Download het certificaat.

Zelf verklaring FSC

Download het certificaat.

Co2-prestatieladder

niveau 5. Download het certificaat.

Wij weten de weg

Koninklijke Sjouke Dijkstra bestaat al meer dan 130 jaar. Het motto van oprichter Sieger Dijkstra houdt ons nog altijd scherp: ‘Waar we eens zijn geweest, moeten we altijd terug kunnen komen.’ We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze opdrachtgevers. Dus hanteren we strenge kwaliteitsnormen, bedenken we hoogwaardige oplossingen en opereren we altijd zo proactief mogelijk. Door onze kennis en ervaring maximaal in te zetten, leveren we een belangrijke meerwaarde aan het succes van projecten van onze opdrachtgevers. Deze meerwaarde zoeken wij ook in de samenwerking met partners. Door innovatie vooruit. Wij weten de weg.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl