Werken bij

Certificeringen

Koninklijke Sjouke Dijkstra hecht veel waarde aan kwaliteit en optimalisering van de werkprocessen. ISO 9001 is al vele jaren de basis van onze (project)organisatie. Hier is en wordt enorm veel aandacht aan besteed.

Binnen Koninklijke Sjouke Dijkstra wordt gewerkt met een grote diversiteit aan kwaliteitsnormen.

Naast ISO is in het kader van veiligheid, arbo en milieu het VCA**-systeem geïmplementeerd.
Voor de diverse afdelingen worden verschillende certificaten gevoerd.

VCA**

Deze norm is ontstaan uit de (petro)chemische industrie en heeft als doel om het aantal ongevallen terug te dringen en de externe veiligheid te vergroten. Tegenwoordig wordt VCA ook in vrijwel alle andere sectoren gebruikt. VCA is niet bij wet verplicht maar wordt door opdrachtgevers wel vaak geëist. VCA bestaat uit een certificeerbare controlelijst waarmee we aan tonen dat wij facetten op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu binnen hun organisatie beheersen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn bij de werknemers te verhogen. Download hier het certificaat.

NEN-EN ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Volgens deze wordt een kwaliteitshandboek opgezet en wordt het beleid bekend gemaakt aan alle medewerkers. ISO 9001 stelt eisen aan algemene bedrijfsprocessen zoals traceerbaarheid van documenten, doorvoeren van leerpunten en vraagt van de organisatie dat continue de klantentevredenheid wordt verhoogd. Download hier het certificaat.

NEN-EN ISO 14001

SO 14001 is een milieuzorgsysteem. Door het voeren van het certificaat tonen wij aan dat wij op een milieubewuste wijze onze werkzaamheden uitvoeren. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu-risico’s.
  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld het scheiden van afval, voorkomen van milieuverontreiniging door het gebruik van de juiste voorzorgsmaatregelen en gekeurd materieel, voorbereid zijn op milieucalamiteiten, aantoonbaar werken conform wet- en regelgeving, beperken van (geluids)overlast voor de omgeving en beperken van CO2-uitstoot. Download hier het certificaat.

BRL SIKB 7000

Protocol 7001 en 7004. Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat uitvoering (water)bodemsanering.

SKH-FSC Certificaat

Download het certificaat.

Zelf verklaring FSC

Download het certificaat.

Co2-prestatieladder

niveau 5. Download het certificaat.

Wij weten de weg

Koninklijke Sjouke Dijkstra bestaat al meer dan 130 jaar. Het motto van oprichter Sieger Dijkstra houdt ons nog altijd scherp: ‘Waar we eens zijn geweest, moeten we altijd terug kunnen komen.’ We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze opdrachtgevers. Dus hanteren we strenge kwaliteitsnormen, bedenken we hoogwaardige oplossingen en opereren we altijd zo proactief mogelijk. Door onze kennis en ervaring maximaal in te zetten, leveren we een belangrijke meerwaarde aan het succes van projecten van onze opdrachtgevers. Deze meerwaarde zoeken wij ook in de samenwerking met partners. Door innovatie vooruit. Wij weten de weg.

Participaties

Asfalt Kennis Centrum

Het Asfalt Kennis Centrum (AKC) is opgericht door MKB infrabedrijven uit de sector asfaltwegenbouw. Het AKC wordt gevormd door twaalf bedrijven met eigen asfaltproductielocaties verspreid over heel Nederland. Het doel van de organisatie is kennis toegankelijk te maken voor de leden. Grote aannemers hebben eigen researchmogelijkheden die kleinere bedrijven missen. Het Asfalt Kennis Centrum zorgt ervoor dat kennis gedeeld kan worden én dat ook de kleinere bedrijven meer mogelijkheden hebben tot het uitvoeren van onderzoek.

Asfalt Kennis Centrum
Akroh Slijtlagen: Secret agency tegen veroudering asfalt

Akroh is een uniek en ambitieus zelfstandig bedrijf in het realiseren van optimale slijtlaagconstructies. Jaarlijks voorziet Akroh meer dan een miljoen m2 asfalt van slijtlagen. Op het gebied van performanceslijtlagen zijn grote stappen gezet. Deze slijtlagen worden ingezet om veroudering van asfalt tegen te gaan en deze te verduurzamen. De grote drijfveer achter het bedrijf Akroh is dan ook het begrip duurzaamheid. Mensen op een andere manier laten nadenken over problemen en mogelijkheden in het asfaltonderhoud. Zo pakt Akroh innovatief slijtlagen aan.

Akroh Slijtlagen: Secret agency tegen veroudering asfalt
Asfalt Productie Westerbroek

Koninklijke Sjouke Dijkstra deelt de asfaltproductielocatie in Westerbroek met collega-aannemers en produceert op deze wijze zelf het asfalt waarmee wordt gewerkt. Er kunnen verschillende soorten asfalt worden geproduceerd door variatie in de samenstelling voor onder andere de toepassing op wegen, bedrijventerreinen, recreatieterreinen en fiets- en wandelpaden.

Asfalt Productie Westerbroek

Certificering

Participaties

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl