Werken bij

Aanleg van windmolenparken

U heeft plannen voor de bouw van een windturbine of windmolenpark. En wellicht heeft u zelfs al een projectlocatie op het oog. Maar dan? Wat zijn de mogelijkheden, met welke voorwaarden en obstakels moet u rekening houden en hoe zorgt u voor een vlekkeloze realisatie? 

Groot of klein: de bouw van windmolens heeft altijd impact op de omgeving. En voordat een windmolenpark of turbine operationeel is, moet er veel werk worden verzet. Achter de schermen en tijdens de bouw zelf. Weet dan de slimme doeners van Koninklijke Sjouke Dijkstra voor u klaar staan: van inrichting tot en met uitvoering.

Voorbereidingen om een windmolenpark te realiseren

Voordat windmolens geplaatst kunnen worden, heeft u een goede impact- en risicoanalyse en een onderbouwd inrichtings- en uitvoeringsplan nodig. Dit betekent nadenken over dimensionering, de opstelling van windmolens, funderingen, kabels en leidingen, geotechniek en verhardingen. Maar ook over bestekken, vergunningen en afspraken met de omgeving. Samen met MUG Ingenieursbureau verzorgen wij het voorwerk en maken wij uw locatie geschikt voor de realisatie van een windmolenpark.

Realisatie

De realisatie van een windmolenpark vraagt om specifieke expertise als het gaat om werkvoorbereiding en uitvoering. Zeker omdat de bouw gepaard gaat met hoge belastingen door materiaal en materieel. In Koninklijke Sjouke Dijkstra treft u een partner die de kennis en de ervaring in huis heeft als het gaat om de aanleg van opstellocaties, toegangswegen, heiplateaus, fundaties en grond- en saneringswerk. Goed, zorgvuldig én met oog voor risico’s.

Expert gezocht voor de aanleg van windmolenparken? Vraag een slimme doener van Koninklijke Sjouke Dijkstra.

Voor gedetailleerde informatie over de mogelijkheden voor de aanleg en het amoveren van windturbines of windturbineparken, verwijzen wij u graag naar de Dijkstra Groep Energie website.

Graag verwijzen wij u ook naar onze projecten die wij reeds uitgevoerd hebben.

Wij weten de weg

Koninklijke Sjouke Dijkstra bestaat al meer dan 130 jaar. Het motto van oprichter Sieger Dijkstra houdt ons nog altijd scherp: ‘Waar we eens zijn geweest, moeten we altijd terug kunnen komen.’ We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze opdrachtgevers. Dus hanteren we strenge kwaliteitsnormen, bedenken we hoogwaardige oplossingen en opereren we altijd zo proactief mogelijk. Door onze kennis en ervaring maximaal in te zetten, leveren we een belangrijke meerwaarde aan het succes van projecten van onze opdrachtgevers. Deze meerwaarde zoeken wij ook in de samenwerking met partners. Door innovatie vooruit. Wij weten de weg.

Participaties

Asfalt Kennis Centrum

Het Asfalt Kennis Centrum (AKC) is opgericht door MKB infrabedrijven uit de sector asfaltwegenbouw. Het AKC wordt gevormd door twaalf bedrijven met eigen asfaltproductielocaties verspreid over heel Nederland. Het doel van de organisatie is kennis toegankelijk te maken voor de leden. Grote aannemers hebben eigen researchmogelijkheden die kleinere bedrijven missen. Het Asfalt Kennis Centrum zorgt ervoor dat kennis gedeeld kan worden én dat ook de kleinere bedrijven meer mogelijkheden hebben tot het uitvoeren van onderzoek.

Asfalt Kennis Centrum
Akroh Slijtlagen: Secret agency tegen veroudering asfalt

Akroh is een uniek en ambitieus zelfstandig bedrijf in het realiseren van optimale slijtlaagconstructies. Jaarlijks voorziet Akroh meer dan een miljoen m2 asfalt van slijtlagen. Op het gebied van performanceslijtlagen zijn grote stappen gezet. Deze slijtlagen worden ingezet om veroudering van asfalt tegen te gaan en deze te verduurzamen. De grote drijfveer achter het bedrijf Akroh is dan ook het begrip duurzaamheid. Mensen op een andere manier laten nadenken over problemen en mogelijkheden in het asfaltonderhoud. Zo pakt Akroh innovatief slijtlagen aan.

Akroh Slijtlagen: Secret agency tegen veroudering asfalt
Asfalt Productie Westerbroek

Koninklijke Sjouke Dijkstra deelt de asfaltproductielocatie in Westerbroek met collega-aannemers en produceert op deze wijze zelf het asfalt waarmee wordt gewerkt. Er kunnen verschillende soorten asfalt worden geproduceerd door variatie in de samenstelling voor onder andere de toepassing op wegen, bedrijventerreinen, recreatieterreinen en fiets- en wandelpaden.

Asfalt Productie Westerbroek

Certificering

Participaties

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl