Werken bij
Aanleg rotonde nabij Stiens
Terreininrichting Nesta Shipping BV te Harlingen

Infra

 • Terreininrichting Nesta Shipping BV te Harlingen

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Grondwerk
  • Drainage en riolering
  • Fundering en asfalt
  Meer informatie
 • Aanleg rotonde nabij Stiens

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Grondwerkzaamheden
  • Rioleringswerkzaamheden
  • Asfalteringswerkzaamheden
  • Begeleiding UAV-GC contract
  Meer informatie
 • Bouwrijp maken De Hoven Leek fase 1

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Grond- en rioleringswerkzaamheden
  • Aanbrengen van verhardingen voor bouwwegen
  • Aanbrengen van waterbouwkundige constructies
  Meer informatie
 • Herinrichting Van Lenneplaan in Groningen

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Verwijderen bestaande verharding en fundering
  • Verwijderen kolken en kolkleidingen
  • Grondwerk voor het aanbrengen nieuwe wegfundering
  • Rioleringswerkzaamheden, nieuwe kolken en afvoerleidingen
  • Straatwerk, aanbrengen straatklinkers
  Meer informatie
 • Rioolreconstructie Kleasterdyk in Berltsum

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Grondwerkzaamheden
  • Rioleringswerkzaamheden
  • Asfalteringswerkzaamheden aan de reparatievakken
  • Voorbereiding groenvoorziening
  Meer informatie
 • Asfaltonderhoud DDFK-gemeenten

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Het frezen van asfaltverhardingen
  • Het aanbrengen van asfaltwapeningen
  • Het profileren van bestaande asfaltverhardingen
  • Het aanbrengen van asfalt, slijtlagen, markeringen en betonverhardingen
  • Het herstraten van aansluitende verhardingen
  • Het afwerken van de bermen
  Meer informatie
 • Asfaltonderhoud gemeente Menameradiel

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Het uitvoeren van opruimwerkzaamheden
  • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden
  • Het uitvoeren van asfalteringswerkzaamheden
  • Het aanbrengen van betonverharding
  • Het aanbrengen van elementenverhardingen
  Meer informatie
 • Aanleg persleiding De Oostergast en bouwrijp maken Talithastraat Zuidhorn

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Aanleg persleiding
  • Aanleg riolering
  • Aanleg funderingen ter voorbereiding op asfaltverhardingen en straatwerk
  Meer informatie
 • Aanleg toegangsweg gezondheidscentrum De Woldzoom in Roden

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Het aanpassen en opnieuw aanbrengen van de bestrating van de toegangsweg.
  • Het aanleggen van het parkeerterrein naast het gezondheidscentrum.
  Meer informatie
 • Asfaltonderhoud in Franeker

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Frezen
  • Aanbrengen AKROH-slijtlagen
  • Asfalteren
  • Wegmarkeringen aanbrengen
  • Verkeersvoorzieningen en omleidingen
  Meer informatie

Wij weten de weg

Koninklijke Sjouke Dijkstra bestaat al meer dan 130 jaar. Het motto van oprichter Sieger Dijkstra houdt ons nog altijd scherp: ‘Waar we eens zijn geweest, moeten we altijd terug kunnen komen.’ We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze opdrachtgevers. Dus hanteren we strenge kwaliteitsnormen, bedenken we hoogwaardige oplossingen en opereren we altijd zo proactief mogelijk. Door onze kennis en ervaring maximaal in te zetten, leveren we een belangrijke meerwaarde aan het succes van projecten van onze opdrachtgevers.┬áDeze meerwaarde zoeken wij ook in de samenwerking met partners. Door innovatie vooruit. Wij weten de weg.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl