Werken bij
Windpark Westereems

Het noorden van de provincie Groningen is een windrijke streek. Van oudsher wordt in het gebied rond de Eemshaven gebruik gemaakt van windenergie. Een bewijs daarvan is de traditionele windmolen Goliath, die al vele decennia dienst doet. De omgeving is ook rijk aan moderne windturbines, die de kracht in de wind omzetten in elektriciteit.

Meer weten?

Ronald Faber

Ronald Faber

Bedrijfsleider
T. 0594 55 24 00
E. rfaber@sjoukedijkstra.nl

Werkzaamheden

Koninklijke Sjouke Dijkstra heeft in opdracht van Essent Wind Nederland de aanleg van de wegen en opstelplaatsen voor 52 Enercon E82 windturbines verzorgd. De turbines hebben een ashoogte van 100 m en een rotordiameter van 80 m. Het nieuwe park kan jaarlijks rond 470 miljoen kilowattuur leveren, genoeg om ruim de helft van de huishoudens in de provincie Groningen van Groene Stroom te voorzien.
Een complexe klus vanwege de vele raakvlakken met andere objecten en activiteiten zoals kabels en leidingen, spoorlijnen, verkeer, havenactiviteiten en agrarische activiteiten.
De nieuwe installaties dienen ter vervanging en uitbreiding van de eerder gebouwde windparken Eemshaven en Eemsmond. Om plaats te maken voor de nieuwe turbines zijn de 40 turbines van het voormalige Windpark Eemshaven in november 2007 gedemonteerd.
Voor Windpark Westereems is een moderne windturbine in de Multi megawatt-klasse toegepast. Het type dat is ingezet, beschikt niet over een tandwielkast, maar over een ringgenerator. De rotor is direct gekoppeld aan de generator, waarmee de draaiende beweging van de rotor wordt omgezet in electriciteit. Een omvormer en transformator in de toren brengen de spanning op een zodanig niveau dat de opgewekte electriciteit aan het distributienet kan worden geleverd.

De turbine is uitgerust met zogenoemde ‘storm control’, een voorziening die geleidelijke uitschakeling tussen 25 en 35 m per seconde mogelijk maakt. de turbines blijven (langzamer) draaien op tot ongeveer de helft van het vermogen. Door deze regeling kan bij zware storm een groot deel van het geïnstalleerde vermogen toch beschikbaar blijven, wat een pluspunt is voor het beheer van het elektriciteitsnet. Geleidelijke uitschakeling is ook minder belastend voor de turbine zelf.

Koninklijke Sjouke Dijkstra was verantwoordelijk voor de uitvoering van grondwerken: het ontgraven van grond uit dijklichamen en cunetten, het aanbrengen van zand en puinfunderingen en het weer verwerken van grond in dijklichamen.

Dit was een gezamenlijk project van Essent, Enercon, Koninklijke Sjouke Dijkstra waar ook MUG Ingenieursbureau bij betrokken was.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl