Werken bij
Schakelstation Zonnepark Stadskanaal

Koninklijke Sjouke Dijkstra heeft opdracht gekregen voor de bouw van het schakelstation, het betreft hier de infrastructurele en civiele werkzaamheden. ABB BV uit Rotterdam is onze opdrachtgever en is verantwoordelijk voor de totale bouw van het station en aansluiting op het hoogspanningsnet.

In april 2020 is Koninklijke Sjouke Dijkstra gestart met het bouwrijp maken van het terrein voor de aanleg van het schakelstation voor Zonnepark Stadskanaal in opdracht van ABB. Chint Solar /Astronergy en PowerField ontwikkelen een zonnepark in het buitengebied van gemeente Stadskanaal. Aan de noordzijde grenst de locatie aan het A.G. Wildervanckkanaal en aan de westzijde aan de Van Boekerenweg (N378). Deze locatie heeft een omvang van ongeveer 83 hectare. Op deze locatie bestaat de mogelijkheid om een zonnepark van ongeveer 80 MWp te realiseren.

Het gaat hierbij om ongeveer 300.000 panelen. Een dergelijk zonnepark op deze locatie kan op jaarbasis ongeveer ruim 75.000 MWh aan stroom produceren. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van 21.500 gemiddelde Nederlandse huishoudens (verbruik per jaar 3.500 KWh). Daarnaast zorgt het zonnepark voor een vermeden CO2-uitstoot van bijna 40.000 ton per jaar.

ABB uit Rotterdam is verantwoordelijk voor de aanleg van het schakelstation. Koninklijke Sjouke Dijkstra werkt in opdracht van ABB aan de inrichting van het terrein en de betonbouw van het station. Het schakelstation zorgt ervoor dat de opgewekte stroom op het hoogspanningsnet terecht komt. De werkzaamheden voor Koninklijke Sjouke Dijkstra bestaan uit grondwerk, het aanbrengen van drainage, heiwerkzaamheden en betonwerk, het aanbrengen van terreinverharding en hekwerken rondom het schakelstation.

Voor meer informatie over dit project en de voortgang van de werkzaamheden verwijzen wij u graag maar de website van PowerField of Dijkstra Energie.

Meer weten?

Jouke van Dijk

Uitvoerder
T. 0594 55 24 00
E. jvandijk@sjoukedijkstra.nl

Werkzaamheden

  • Opstellen uitvoeringsontwerp (U.O.);
  • Bouwrijp maken;
  • Grondwerk en rioleringswerk;
  • Civiel betonwerk;
  • Hekwerk en draaipoort;
  • Terreinverhardingen.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl