Werken bij
Bouwrijp maken De Hoven Leek fase 1

Realisatie 1100 woningen

Gemeente Leek heeft het bouwrijp maken van De Hoven, een nieuwbouwwijk in Leek, aan Koninklijke Sjouke Dijkstra gegund. Deelplan De Hoven is één van de drie deelbuurten in Oostindië, een ruime, groene en waterrijke wijk aan de zuidkant van Leek. In totaal komen hier ongeveer 1100 woningen. In de omgeving zijn allerlei voorzieningen zoals winkels, scholen, parken en sportvoorzieningen. Begin augustus zijn de werkzaamheden gestart.

Naar verwachting worden de werkzaamheden half december opgeleverd.

Meer weten?

Jouke van Dijk

Uitvoerder
T. 0594 55 24 00
E. jvandijk@sjoukedijkstra.nl

Werkzaamheden

  • Grondwerkzaamheden bestaande uit ontgraven en afvoeren depotgrond, het ontgraven van cunetten, rioolsleuven en watergangen. Het aanvullen van de rioolsleuven en cunetten met zand. Afwerken en ophogen bermen en kavels met vrijgekomen grond
  • Rioleringswerkzaamheden
  • Verhardingen voor bouwwegen bestaande uit het aanbrengen van een puinfundering en asfaltverharding
  • Aanbrengen van waterbouwkundige constructies, zoals stuwconstructies en kano-overstapplaatsen

Wij weten de weg

Koninklijke Sjouke Dijkstra bestaat al meer dan 130 jaar. Het motto van oprichter Sieger Dijkstra houdt ons nog altijd scherp: ‘Waar we eens zijn geweest, moeten we altijd terug kunnen komen.’ We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze opdrachtgevers. Dus hanteren we strenge kwaliteitsnormen, bedenken we hoogwaardige oplossingen en opereren we altijd zo proactief mogelijk. Door onze kennis en ervaring maximaal in te zetten, leveren we een belangrijke meerwaarde aan het succes van projecten van onze opdrachtgevers. Deze meerwaarde zoeken wij ook in de samenwerking met partners. Door innovatie vooruit. Wij weten de weg.

Certificering

Participaties

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl