Werken bij
Leeflaagsanering voormalig Unionterrein

Aanleg zonnepark Oude Pekela

Voor de ontwikkeling van een zonnepanelenpark heeft Koninklijke Sjouke Dijkstra opdracht gekregen van de terreineigenaar van het voormalig Unionterrein in Oude Pekela om de leeflaagsanering uit te voeren. Het betrof een inmiddels ‘verweesde’ locatie die nu geschikt is voor de aanleg van een zonnepark. Solarfields gaat het park exploiteren.

Ter plaatse van het voormalige Unionterrein te Groningen zijn in het verleden verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Op basis van deze bodemonderzoeken is geconstateerd dat de bodem sterk verontreinigd is met asbest. Deze verontreinigingen komen voornamelijk voor in de bovenste meter. De toplaag van het terrein bestaat grotendeels uit een puinhoudende bovenlaag. Het puin is afkomstig van de sloop van strokartonfabriek ‘Union’, die op de locatie heeft gestaan.

Het realiseren van een zonnepark levert een aanzienlijke bijdrage aan de klimaat- en duurzaamheidsambities die gemeente Pekela voor de komende jaren heeft gesteld. Om het zonnepark te kunnen realiseren, dienen maatregelen getroffen te worden met betrekking tot een ernstig geval van bodemverontreiniging met koper en asbest in de sterk puinhoudende bovengrond. Om de actuele risico’s weg te nemen, wordt hier een leeflaag aangebracht.

MUG Ingenieursbureau heeft de milieukundige begeleiding voor rekening genomen.

Meer weten?

Ronald Faber

Ronald Faber

Bedrijfsleider
T. 0594 55 24 00
E. rfaber@sjoukedijkstra.nl

Werkzaamheden

  • Leeflaagsanering.
  • Milieukundige begeleiding

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl