Werken bij
Aanleg rotonde nabij Stiens

Veiliger van N393 naar N398

In 2015 heeft Provincie Fryslân het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP) ‘de wei nei 0’ opgesteld waarbij het kruispunt N398 – N393 naar voren is gekomen. Sinds de opening van de Noordwesttangent (N398) in 2014 hebben er op het kruispunt meerdere ongevallen met slachtoffers plaatsgevonden. Provincie Fryslân heeft als doel om het provinciaal wegennet op een hoger veiligheidsniveau te brengen en verwacht de verkeersveiligheid te vergroten door de T-splitsing te vervangen door een rotonde zonder fietsoversteken. Aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra bv zal de rotonde voor de Provincie Fryslân realiseren.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 2 oktober tot en met maandag 23 oktober. Door de korte uitvoeringsperiode wordt de hinderbeleving voor bewoners en weggebruikers beperkt.

Hinder

Helaas gaat werken aan de weg niet zonder hinder. Koninklijke Sjouke Dijkstra probeert overlast voor zowel de weggebruikers als de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Zo kan het verkeer tijdens de werkzaamheden nog altijd over de N393 en N398 blijven rijden (fase 1). Er geldt ter plaatse van de wegwerkzaamheden wel een lagere maximale snelheid van 50 kilometer per uur.  Om het werk efficiënt uit te kunnen voeren, is het echter nodig om bepaalde gedeelten van de weg tijdelijk af te sluiten. Woningen en bedrijven blijven altijd bereikbaar en hulpdiensten kunnen te allen tijde het werk passeren.

Wegafsluiting en omleidingen

Om de rotonde aan te sluiten op de N393 richting Vrouwenparochie, is de N393 vanaf de Stienzer Hegedyk tot aan de Noordwesttangent van 16 oktober 6.00 uur tot en met maandag 23 oktober 06:00 uur gestremd voor al het doorgaande verkeer (fase 2). Het verkeer wordt middels een omleidingsroute omgeleid.

De aansluiting van de rotonde op de Noordwesttangent (N398) vindt plaats in het weekend van vrijdag 20 oktober 18:00 uur tot maandag 23 oktober 06:00 uur. Gedurende dit weekend is de N398 gestremd voor al het doorgaande verkeer.

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven tijdens de werkzaamheden? U kunt de actuele ontwikkelingen volgen via www.sjoukedijkstra.nl. Heeft u naar aanleiding van de werkzaamheden opmerkingen, vragen of klachten? Neem dan vooral contact met ons op. Dat kan via e-mail: info@sjoukedijkstra.nl. Wij staan u ook graag persoonlijk te woord. Daarvoor kunt u ons bellen op het telefoonnummer 0592 552 400.

Werkzaamheden

  • Opruimingswerkzaamheden, zoals het verwijderen van betonbanden en middengeleiders, het frezen van de deklaag en het verwijderen van riolering;
  • Grondwerkzaamheden, zoals het ontgraven van het nieuwe cunet;
  • Leidingwerkzaamheden, zoals het aanbrengen van afwateringsbuizen;
  • Asfaltverharding en betonverharding, waaronder freeswerkzaamheden, de aanleg van de onderlaag, tussenlaag en deklaag en het aanbrengen van middengeleiders en trottoirbanden;
  • Wegbebakening, waaronder het aanbrengen van (tijdelijke) belijning en het aanbrengen van verkeersborden en hectometerpaaltjes.
  • Voorafgaand aan de uitvoering heeft MUG Ingenieursbureau in opdracht van Koninklijke Sjouke Dijkstra invulling gegeven aan het ontwerp van het project.
  • Tijdens het ontwerp en de uitvoering is een verkeersveiligheidsauditor ingezet.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl