Werken bij

Milieu

Milieuwerken en bodemsaneringen

Een bodemverontreiniging of grondwaterprobleem: ze zijn nooit hetzelfde. Maar ze hebben wel iets gemeen. Zodra het op saneren aankomt, zoekt u een oplossing die efficiënt én effectief is. Koninklijke Sjouke Dijkstra zorgt hiervoor.

Specialistische aanpak

Nederland telt vele duizenden locaties waar bodemverontreiniging een risico vormt voor volksgezondheid of milieu. Soms kunnen we er mee leven, soms is saneren de oplossing. Maar altijd vraagt het onderzoeken, monitoren en opruimen van bodemverontreinigingen om een deskundige aanpak. Zodat u zeker weet dat het goed, veilig én effectief gebeurt.

Slimme doeners

Koninklijke Sjouke Dijkstra heeft de medewerkers, het materiaal en de kennis in huis om grote en kleine bodemsaneringen uit te voeren. We maken uw ‘bodemprobleem’ inzichtelijk en zorgen voor een zo praktisch mogelijke oplossing. We vertellen welke stappen u hiervoor moet nemen en op welke termijn. We voeren de sanering uit, regelen alle benodigde vergunningen en voeren verontreinigde grond af.

Combineren

Straatwerk, asfaltverhardingen, riolering, groenvoorzieningen: een bodemsanering staat nooit op zichzelf. Goed om te weten dat u met Koninklijke Sjouke Dijkstra een beroep kunt doen op meerdere specialismen. Waar mogelijk combineren we een sanering met bijkomende werkzaamheden. Hiervoor bieden we een gecombineerde oplossing.

Kosten bodemsanering

Een bodem- of grondwaterprobleem heeft financiële consequenties. U kunt er van op aan dat we onze deskundigheid inzetten om voor een efficiënte besteding van uw budget te zorgen. Aan de hand van een duidelijke kostenraming bieden we u inzicht hierin.

We zijn onder meer in het bezit van het Procescertificaat uitvoering Bodemsanering conform de SIKB BRL 7000. Lees meer over onze saneringsprojecten op de pagina Projecten.

Bodemverontreiniging effectief aanpakken? Schakel dan onze slimme doeners in.

 

Wij weten de weg

Koninklijke Sjouke Dijkstra bestaat al meer dan 130 jaar. Het motto van oprichter Sieger Dijkstra houdt ons nog altijd scherp: ‘Waar we eens zijn geweest, moeten we altijd terug kunnen komen.’ We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze opdrachtgevers. Dus hanteren we strenge kwaliteitsnormen, bedenken we hoogwaardige oplossingen en opereren we altijd zo proactief mogelijk. Door onze kennis en ervaring maximaal in te zetten, leveren we een belangrijke meerwaarde aan het succes van projecten van onze opdrachtgevers. Deze meerwaarde zoeken wij ook in de samenwerking met partners. Door innovatie vooruit. Wij weten de weg.

Participaties

Asfalt Kennis Centrum

Het Asfalt Kennis Centrum (AKC) is opgericht door MKB infrabedrijven uit de sector asfaltwegenbouw. Het AKC wordt gevormd door twaalf bedrijven met eigen asfaltproductielocaties verspreid over heel Nederland. Het doel van de organisatie is kennis toegankelijk te maken voor de leden. Grote aannemers hebben eigen researchmogelijkheden die kleinere bedrijven missen. Het Asfalt Kennis Centrum zorgt ervoor dat kennis gedeeld kan worden én dat ook de kleinere bedrijven meer mogelijkheden hebben tot het uitvoeren van onderzoek.

Asfalt Kennis Centrum
Akroh Slijtlagen: Secret agency tegen veroudering asfalt

Akroh is een uniek en ambitieus zelfstandig bedrijf in het realiseren van optimale slijtlaagconstructies. Jaarlijks voorziet Akroh meer dan een miljoen m2 asfalt van slijtlagen. Op het gebied van performanceslijtlagen zijn grote stappen gezet. Deze slijtlagen worden ingezet om veroudering van asfalt tegen te gaan en deze te verduurzamen. De grote drijfveer achter het bedrijf Akroh is dan ook het begrip duurzaamheid. Mensen op een andere manier laten nadenken over problemen en mogelijkheden in het asfaltonderhoud. Zo pakt Akroh innovatief slijtlagen aan.

Akroh Slijtlagen: Secret agency tegen veroudering asfalt
Asfalt Productie Westerbroek

Koninklijke Sjouke Dijkstra deelt de asfaltproductielocatie in Westerbroek met collega-aannemers en produceert op deze wijze zelf het asfalt waarmee wordt gewerkt. Er kunnen verschillende soorten asfalt worden geproduceerd door variatie in de samenstelling voor onder andere de toepassing op wegen, bedrijventerreinen, recreatieterreinen en fiets- en wandelpaden.

Asfalt Productie Westerbroek

Certificering

Participaties

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl