Werken bij

Diversiteit aan verhardingen

Wegwijs in asfalt

Voor de aanleg, renovatie en het onderhoud van asfaltverhardingen kunt u vertrouwen op Koninklijke Sjouke Dijkstra. Met meer dan een halve eeuw ervaring met asfalt, beschikken wij over veelzijdige kennis om alle soorten asfaltverhardingen voor alle mogelijke bestemmingen in topconditie te brengen en te houden. Ons werkpakket omvat niet alleen alle soorten oppervlaktebehandelingen. U kunt ons ook inschakelen voor grote en kleine asfaltreparaties, het vullen van scheuren en het aanbrengen van dunne deklagen van asfalt. Daarnaast inspecteren wij in opdracht uw verharding, adviseren wij u over te nemen maatregelen en stellen wij desgewenst een meerjarig onderhoudscontract op. Wij kunnen ook voor u de gewenste onderhoudsmaatregelen uitvoeren.

De combinatie van onze ervaring en ons uitstekende materieel staat aan de basis van topkwaliteit in asfalteren. Voeg daar de vakkennis en het enthousiasme van onze medewerkers aan toe en u bent verzekerd van een optimale aanleg en onderhoud van uw asfaltverhardingen.

Waarom kiezen voor asfalt?

Asfalt kan worden gebruikt voor de meest uiteenlopende terreinverhardingsconstructies. Door het kiezen van een bepaalde verhouding tussen de verschillende grondstoffen en door te variëren in de korrelvorm en de gradering van steen, zand en vulstof kunnen alle mogelijke mengeigenschappen voor de meest uiteenlopende toepassingen aan het asfalt worden gegeven.

Afhankelijk van de toepassing kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een vloeistofdicht asfaltmengsel of voor waterdoorlatend en geluidreducerend zeer open asfaltbeton, voor flexibele mengsels of voor mengsels die bestand zijn tegen hoge belastingen. Asfalt is bovendien snel aangelegd, vrijwel direct gebruiksklaar, bestand tegen chemische aantasting, naadloos, gemakkelijk in onderhoud en kan desgewenst in kleur en/of een sierpatroon worden uitgevoerd.

Asfaltverharding voor het erf

Koninklijke Sjouke Dijkstra is al decennialang een uitstekende partner in de agrarische sector voor erfverhardingen. Een goede asfaltverharding is maatwerk. Neem contact op voor gratis advies of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Klik hier voor de folder over erfverharding.

Grondwerk

Een grondige aanpak, een goede basis!

Het realiseren van bouw-, civieltechnische en milieuprojecten heeft meestal letterlijk heel wat voeten in de aarde. Dergelijke projecten beginnen vaak met het grondwerk. Daarmee wordt de basis gelegd voor alle verdere werkzaamheden. Het belang ervan mag dus niet onderschat worden!

Grondwerk, zowel machinaal als handmatig, is één van de oudste activiteiten van Koninklijke Sjouke Dijkstra. We hebben alle kennis, ervaring en materieel in huis om uw grondwerk vakkundig en efficiënt uit te voeren. Al vele jaren verzorgen wij grondwerkzaamheden van verschillende aard en omvang voor onder meer de aanleg van wegen en rioleringen, uitbreidingsplannen, dorps- en stadsvernieuwingen.

Een specialisme dat we de laatste jaren sterk hebben ontwikkeld, is milieukundig grondwerk voor bodem- en tanksaneringen. U kunt ons niet alleen inschakelen voor de uitvoering, we kunnen u op basis van onze expertise ook adviseren over de meest gunstige aanpak van het probleem. Wij zijn volledig gecertificeerd om alle sanering- en reinigingsactiviteiten uit te voeren.

Straatwerk

Kwaliteit die prima in uw straatje past

Verharding aanleggen in straatwerk is vakwerk. Onze enthousiaste straatmakers zijn zeer ervaren in het aanleggen en herstellen van alle soorten straatwerk. Wij nemen alle zorg uit handen. We zorgen ervoor dat alle materialen op tijd aanwezig zijn, brengen de bestrating aan en laten de werkplek schoon en netjes aangeveegd achter.

Naast het ambachtelijke straatwerk is Koninklijke Sjouke Dijkstra ook al enkele jaren actief op het gebied van machinaal straten. Machinaal straatwerk biedt een aantal voordelen ten opzichte van het traditionele straten. Het werk heeft een hoge mate van maatvastheid en wordt uitgevoerd in een hoog tempo met als resultaat een vermindering van het aantal arbeidsuren en daarmee de kosten! De kwaliteit van de bestrating wordt gehandhaafd, ook bij langdurige belasting, en projecten zijn snel berijdbaar.

Straatwerk heeft een grote invloed op de leefomgeving. Mooi straatwerk zal jarenlang een positieve uitstraling geven aan uw projecten en openbare ruimte. Het is mogelijk variatie aan te brengen en kleur te geven aan woon- en winkelgebieden. Met een goede bestrating zorgt u voor een duurzame kwaliteitsimpuls.

Riolering

Stel de hoogste eisen aan rioleringsstelsels

Het riool is belangrijk voor de volksgezondheid, want we halen hiermee het afvalwater uit onze woonomgeving. Riolering is daarnaast essentieel voor de afvoer van regenwater, dat door de klimaatverandering in omvang zal toenemen.

Mede door de verscherpte milieuwetgeving worden steeds strengere eisen gesteld aan rioleringssystemen. De ontwikkelingen staan dan ook niet stil. Er worden steeds complexere systemen aangelegd. Moderne en duurzame rioleringssystemen zorgen ervoor dat regen- en afvalwater op de juiste wijze en zonder overlast worden getransporteerd.

Als specialist bieden wij u een compleet dienstenpakket aan: van advies en ontwerp tot realisatie, beheer en onderhoud.

Onze expertise omvat nagenoeg alle type stelsels, zoals: gemengd, gescheiden, verbeterd gescheiden, infiltratie hemelwater, drukriolering, bergbezinkriool, pompgemalen, drainage, etc. Ook voor rioolrenovatie, -reconstructie en -inspectie kunt u ons inschakelen.

Tijdens de aanleg en het onderhoud van rioleringsstelsels is het niet alleen van belang dat er binnen de projectorganisatie op de juiste wijze wordt gecommuniceerd, maar juist ook naar derden toe. Zo dienen belanghebbenden goed en duidelijk geïnformeerd te worden over (de voortgang van) een project. Koninklijke Sjouke Dijkstra draagt graag zorg voor de communicatie tussen opdrachtgever, bewoners en middenstand.

Waar u ons ook voor inschakelt, onze ervaren medewerkers werken conform de hoogste kwaliteitseisen en beschikken over de modernste apparatuur. U bent altijd verzekerd van een correcte en snelle aanleg met een optimaal eindresultaat.

 

 

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl