Werken bij

Energie

Energiek advies en ‘groene’ uitvoering

Wij zijn al meer dan vijftien jaar actief betrokken bij de aanleg en het amoveren van grote en kleine windturbineparken en bij het complete logistieke proces daaromheen. Dat doen we in heel Nederland. Initiatiefnemers, opdrachtgevers en turbinebouwers weten ons steeds vaker te vinden dankzij onze specifieke kennis en ruime ervaring op dit vlak.

Gezamenlijk met MUG Ingenieursbureau kunnen wij een windturbineparkproject van a tot z oppakken. Vanaf het moment van locatiebepaling, tot impactanalyse, engineering, uitvoering, beheer en onderhoud tijdens de exploitatie.

De ingenieurs van MUG Ingenieursbureau onderzoeken of en in welke mate terreinen voldoen aan de eisen voor een windturbinepark. Zij kunnen exact berekenen hoe de turbines op het terrein en ten opzichte van elkaar gepositioneerd moeten worden voor een optimaal energierendement. Vervolgens conditioneren we de locatie, we maken deze obstakelvrij, ook ondergronds. Al dan niet samen met een zakenpartner verzorgen wij het vaak complexe vergunningentraject.

Een vast team van ontwerpers, verhardings- en kostendeskundigen, risicospecialisten en projectmanagers houdt zich bezig met de engineering van de noodzakelijke infrastructuur (bouw- en toegangswegen, heiplateaus, kraanopstelpaatsen, fundaties) voor de aanleg van windparken. Zodra het windpark operationeel is, kan Koninklijke Sjouke Dijkstra het onderhoud en beheer van wegen, bermen en turbines verzorgen.

Duurzame energie beweegt ons

Een innovatieve sector als die van de windenergie sluit heel goed aan op de waarden van ons bedrijf. Wij focussen in ons beleid en in onze aanpak van projecten nadrukkelijk op de lange termijn, en daar past het inzetten op duurzame energie heel goed bij.

Graag verwijzen wij u naar de Dijkstra Groep Energie website voor meer informatie over de mogelijkheden.

Op deze pagina kunt u meer te weten komen over de diversiteit aan werkzaamheden met betrekking tot de aanleg en het amoveren van windturbines.

 

Wij weten de weg

Koninklijke Sjouke Dijkstra bestaat al meer dan 130 jaar. Het motto van oprichter Sieger Dijkstra houdt ons nog altijd scherp: ‘Waar we eens zijn geweest, moeten we altijd terug kunnen komen.’ We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze opdrachtgevers. Dus hanteren we strenge kwaliteitsnormen, bedenken we hoogwaardige oplossingen en opereren we altijd zo proactief mogelijk. Door onze kennis en ervaring maximaal in te zetten, leveren we een belangrijke meerwaarde aan het succes van projecten van onze opdrachtgevers.┬áDeze meerwaarde zoeken wij ook in de samenwerking met partners. Door innovatie vooruit. Wij weten de weg.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl