Werken bij

Energie

Energiek advies en ‘groene’ uitvoering

Wij zijn al meer dan vijftien jaar actief betrokken bij de aanleg en het amoveren van grote en kleine windturbineparken en bij het complete logistieke proces daaromheen. Dat doen we in heel Nederland. Initiatiefnemers, opdrachtgevers en turbinebouwers weten ons steeds vaker te vinden dankzij onze specifieke kennis en ruime ervaring op dit vlak.

Gezamenlijk met MUG Ingenieursbureau kunnen wij een windturbineparkproject van a tot z oppakken. Vanaf het moment van locatiebepaling, tot impactanalyse, engineering, uitvoering, beheer en onderhoud tijdens de exploitatie.

De ingenieurs van MUG Ingenieursbureau onderzoeken of en in welke mate terreinen voldoen aan de eisen voor een windturbinepark. Zij kunnen exact berekenen hoe de turbines op het terrein en ten opzichte van elkaar gepositioneerd moeten worden voor een optimaal energierendement. Vervolgens conditioneren we de locatie, we maken deze obstakelvrij, ook ondergronds. Al dan niet samen met een zakenpartner verzorgen wij het vaak complexe vergunningentraject.

Een vast team van ontwerpers, verhardings- en kostendeskundigen, risicospecialisten en projectmanagers houdt zich bezig met de engineering van de noodzakelijke infrastructuur (bouw- en toegangswegen, heiplateaus, kraanopstelpaatsen, fundaties) voor de aanleg van windparken. Zodra het windpark operationeel is, kan Koninklijke Sjouke Dijkstra het onderhoud en beheer van wegen, bermen en turbines verzorgen.

Duurzame energie beweegt ons

Een innovatieve sector als die van de windenergie sluit heel goed aan op de waarden van ons bedrijf. Wij focussen in ons beleid en in onze aanpak van projecten nadrukkelijk op de lange termijn, en daar past het inzetten op duurzame energie heel goed bij.

Graag verwijzen wij u naar de Dijkstra Groep Energie website voor meer informatie over de mogelijkheden.

Op deze pagina kunt u meer te weten komen over de diversiteit aan werkzaamheden met betrekking tot de aanleg en het amoveren van windturbines.

 

Wij weten de weg

Koninklijke Sjouke Dijkstra bestaat al meer dan 130 jaar. Het motto van oprichter Sieger Dijkstra houdt ons nog altijd scherp: ‘Waar we eens zijn geweest, moeten we altijd terug kunnen komen.’ We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze opdrachtgevers. Dus hanteren we strenge kwaliteitsnormen, bedenken we hoogwaardige oplossingen en opereren we altijd zo proactief mogelijk. Door onze kennis en ervaring maximaal in te zetten, leveren we een belangrijke meerwaarde aan het succes van projecten van onze opdrachtgevers. Deze meerwaarde zoeken wij ook in de samenwerking met partners. Door innovatie vooruit. Wij weten de weg.

Participaties

Asfalt Kennis Centrum

Het Asfalt Kennis Centrum (AKC) is opgericht door MKB infrabedrijven uit de sector asfaltwegenbouw. Het AKC wordt gevormd door twaalf bedrijven met eigen asfaltproductielocaties verspreid over heel Nederland. Het doel van de organisatie is kennis toegankelijk te maken voor de leden. Grote aannemers hebben eigen researchmogelijkheden die kleinere bedrijven missen. Het Asfalt Kennis Centrum zorgt ervoor dat kennis gedeeld kan worden én dat ook de kleinere bedrijven meer mogelijkheden hebben tot het uitvoeren van onderzoek.

Asfalt Kennis Centrum
Akroh Slijtlagen: Secret agency tegen veroudering asfalt

Akroh is een uniek en ambitieus zelfstandig bedrijf in het realiseren van optimale slijtlaagconstructies. Jaarlijks voorziet Akroh meer dan een miljoen m2 asfalt van slijtlagen. Op het gebied van performanceslijtlagen zijn grote stappen gezet. Deze slijtlagen worden ingezet om veroudering van asfalt tegen te gaan en deze te verduurzamen. De grote drijfveer achter het bedrijf Akroh is dan ook het begrip duurzaamheid. Mensen op een andere manier laten nadenken over problemen en mogelijkheden in het asfaltonderhoud. Zo pakt Akroh innovatief slijtlagen aan.

Akroh Slijtlagen: Secret agency tegen veroudering asfalt
Asfalt Productie Westerbroek

Koninklijke Sjouke Dijkstra deelt de asfaltproductielocatie in Westerbroek met collega-aannemers en produceert op deze wijze zelf het asfalt waarmee wordt gewerkt. Er kunnen verschillende soorten asfalt worden geproduceerd door variatie in de samenstelling voor onder andere de toepassing op wegen, bedrijventerreinen, recreatieterreinen en fiets- en wandelpaden.

Asfalt Productie Westerbroek

Certificering

Participaties

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl