Werken bij
Asfalteren in Groningen
Bouw- en woonrijp maken ’t Roblespark – fase 2
Asfaltonderhoud gemeente Midden-Groningen in beeld
Woonrijp maken De Dôle te Witmarsum en De Râne te Ysbrechtum
Aanleg ringweg Eemshaven – Emmapolder
Groot onderhoud N860 Waterhuizen-Westerbroek
Asfalteren Maatschap van Vilsteren in Oostwold
Asfaltonderhoud gemeente Waadhoeke

Projecten Infra

 • Asfaltonderhoud gemeente Waadhoeke

  • Frezen van asfaltverharding
  • Aanbrengen van asfaltverhardingen
  • Aanbrengen van bermverhardingen
  • Uitvoeren plaatselijke reparaties
  Meer informatie
 • Asfalteren Maatschap van Vilsteren in Oostwold

  • Asfalt frezen
  • Zuurbestendig asfalt aanbrengen
  Meer informatie
 • Groot onderhoud N860 Waterhuizen-Westerbroek

  • Asfaltvernieuwing
  • Aanbrengen tussenlaag en deklaag
  • Vervangen geleiderail
  • Vervangen deklaag fietspad
  • Verbreden van rijbaan
  Meer informatie
 • Aanleg ringweg Eemshaven – Emmapolder

  • Grondwerk t.b.v. de aanbrengen van cunetten, funderingen en watergangen
  • Aanbrengen van funderingen
  • Aanbrengen van asfaltverhardingen
  • Aanbrengen van markeringen
  • Aanbrengen duikers, kolken en uitleggers
  Meer informatie
 • Woonrijp maken De Dôle te Witmarsum en De Râne te Ysbrechtum

  • Rioolwerkzaamheden
  • Straatwerkzaamheden
  • Betonwerkzaamheden
  Meer informatie
 • Groot onderhoud Vogelweg Lelystad

  • Verbreden van de weg;
  • Herinrichting kruisingen;
  • Grondwerk;
  • Asfalteringswerkzaamheden.
  Meer informatie
 • Terreinverharding Firma Stokman in Koudum

  • Aanbrengen tweelaagse asfaltconstructie met een deklaag van zuurbestendig asfalt voor twee sleufsilo’s.
  • Asfaltverharding voor- en achterterrein.
  Meer informatie
 • Bouw trafostation Zonnepark Midden-Groningen

  • Grondwerk en rioleringswerk;
  • Aanleg drainage;
  • Hekwerk en draaipoort;
  • Betonwerk en diverse verhardingen.
  Meer informatie
 • Aanleg busbaan en vaste brug Oostindie – HOV Leek

  • Grondwerk;
  • Freeswerkzaamheden;
  • Plaatsen damwanden voor de brug;
  • Aanbrengen brug;
  • Beton-, asfalt- en elementverhardingen.
  Meer informatie
 • Nesta Shipping Fase 3

  • Grondwerk;
  • Aanbrengen rioleringen van pvc;
  • Aanbrengen funderingsmateriaal;
  • Aanbrengen asfaltverharding.
  Meer informatie
 • Asfaltonderhoud in gemeente Waadhoeke

  • Het verrichten van opruimwerkzaamheden;
  • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
  • Het aanbrengen van damwand inclusief verankering;
  • Het aanbrengen van asfaltverhardingen.
  Meer informatie
 • Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek

  • Het zagen en opbreken van asfalt;
  • Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
  • Het aanbrengen van funderingslagen;
  • Het aanbrengen van beton-, asfalt- en elementenverhardingen.
  Meer informatie
 • Groot asfaltonderhoud gemeente Midden-Groningen

  • Het aanbrengen van asfaltverhardingen;
  • Het aanbrengen van markeringen;
  • Het herstraten van diverse elementenverhardingen;
  • Het aanbrengen van betonverhardingen.
  Meer informatie
 • Woonrijp maken straat De Nieuwe Gast te Zuidhorn

  • Opbreken huidige verharding en doorfrezen huidige asfalt;
  • Rioleringswerk;
  • Nieuwe bestrating aanbrengen met molgoot in het midden. Kruising verlagen en opritten herstraten;
  Meer informatie
 • Aanleg bypass in Marum

  • Uitvoeren van grondwerk en rioleringswerk;
  • Aanbrengen van bestrating en banden;
  • Aanbrengen van asfalt;
  • Frezen en egaliseren van het terrein.
  Meer informatie
 • Asfalteren Play & Skatebaan in Grou

  • Leveren en aanbrengen asfaltverharding;
  • Aanbrengen van een onderlaag, tussenlaag en deklaag asfalt.
  Meer informatie
 • Groot asfaltonderhoud gemeente Opsterland

  • Frezen asfaltverhardingen;
  • Opbreken asfaltverharding;
  • Aanbrengen asfaltverhardingen;
  • Asfalt wapening.
  Meer informatie
 • Asfalteren terrein Kieftenburg Boomsma

  Werkzaamheden:

  • asfalteringswerkzaamheden
  Meer informatie
 • Reconstructie W.A. Scholtenweg, Zuidbroek

  • Grondwerkzaamheden;
  • Aanbrengen pvc riolering;
  • Aanbrengen van funderingen en menggranulaat;
  • Aanbrengen asfaltverharding.
  Meer informatie
 • Asfaltonderhoud in de gemeente Waadhoeke

  • Asfalt frezen;
  • Aanbrengen asfalt;
  • Aanbrengen markeringen;
  • Grondwerk;
  • Aanbrengen elementenverhardingen;
  • Herstraatwerkzaamheden.
  Meer informatie
 • Herinrichting plein de Vennen, Delfzijl

  • Grondwerkzaamheden;
  • Rioleringswerkzaamheden;
  • Aanbrengen elementverhardingen;
  • Aanbrengen asfaltverhardingen.
  Meer informatie
 • Groot onderhoud N910

  Werkzaamheden:

  • Onderhoud en reparaties
  • Zagen en frezen
  • Aanbrengen nieuwe asfaltverharding
  Meer informatie
 • Groot onderhoud Spiekweg- Schollevaarweg in Flevoland

  • Verwijderen asfaltverharding;
  • Verwijderen straatmeubilair;
  • Grondwerkzaamheden;
  • Aanbrengen elementenverharding;
  • Aanbrengen asfaltverharding.
  Meer informatie
 • Fase 2 terreininrichting Nesta Shipping BV te Harlingen

  • Grondwerk
  • Drainage en riolering
  • Fundering en asfalt
  Meer informatie
 • Herinrichting woonboulevard Drachten

  Werkzaamheden:

  • Rioleringswerkzaamheden
  • Straatwerk
  • Groenvoorziening
  • Plaatsen straatmeubilair
  Meer informatie
 • Bouwrijp maken Oostergast gemeente Zuidhorn

  Werkzaamheden:

  • Grondwerk
  • Aanleg riolering
  • Diverse verhardingen
  Meer informatie
 • Groot asfaltonderhoud gemeente Zuidhorn

  Werkzaamheden:

  • Verwijderen bestaande asfaltverharding
  • Frezen van het profiel
  • Straatwerk
  • Asfalteringswerkzaamheden
  Meer informatie
 • Aanleg nieuwe riolering Singellaan Siddeburen

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Grondwerk
  • Aanleg nieuwe riolering
  • Asfalteringswerkzaamheden
  Meer informatie
 • Aanleg parkeerterrein Stationspark Zuidhorn

  Werkzaamheden:

  • Grondwerk
  • Riolering
  • Straatwerk
  • Asfalteringswerkzaamheden
  Meer informatie
 • Nieuwe situatie rotonde Siersteenlaan – Diamantlaan in Groningen

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Grondwerk
  • Straatwerk
  • Asfalteringswerkzaamheden
  Meer informatie
 • Asfaltonderhoud 2017 in gemeente Groningen

  Werkzaamheden:

  • Herstelwerkzaamheden bestaande verhardingen
  • Aanbrengen nieuwe verhardingen
  Meer informatie
 • Terreininrichting Nesta Shipping BV te Harlingen

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Grondwerk
  • Drainage en riolering
  • Fundering en asfalt
  Meer informatie
 • Bouwrijp maken Tersluis fase 2 Meerstad

  Werkzaamheden:

  • Aanleg riolering
  • Asfalteringswerkzaamheden
  • Straatwerk
  Meer informatie
 • Herinrichting sluispleinen Lauwersoog

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Aanbrengen tribune- en trapelementen
  • Aanbrengen bloembakken
  • Vervangen van voet-/fietspad (betonpad)
  Meer informatie
 • Aanleg rotonde nabij Stiens

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Grondwerkzaamheden
  • Rioleringswerkzaamheden
  • Asfalteringswerkzaamheden
  • Begeleiding UAV-GC contract
  Meer informatie
 • Bouwrijp maken De Hoven Leek fase 1

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Grond- en rioleringswerkzaamheden
  • Aanbrengen van verhardingen voor bouwwegen
  • Aanbrengen van waterbouwkundige constructies
  Meer informatie
 • Herinrichting Van Lenneplaan in Groningen

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Verwijderen bestaande verharding en fundering
  • Verwijderen kolken en kolkleidingen
  • Grondwerk voor het aanbrengen nieuwe wegfundering
  • Rioleringswerkzaamheden, nieuwe kolken en afvoerleidingen
  • Straatwerk, aanbrengen straatklinkers
  Meer informatie
 • Rioolreconstructie Kleasterdyk in Berltsum

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Grondwerkzaamheden
  • Rioleringswerkzaamheden
  • Asfalteringswerkzaamheden aan de reparatievakken
  • Voorbereiding groenvoorziening
  Meer informatie
 • Asfaltonderhoud DDFK-gemeenten

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Het frezen van asfaltverhardingen
  • Het aanbrengen van asfaltwapeningen
  • Het profileren van bestaande asfaltverhardingen
  • Het aanbrengen van asfalt, slijtlagen, markeringen en betonverhardingen
  • Het herstraten van aansluitende verhardingen
  • Het afwerken van de bermen
  Meer informatie
 • Asfaltonderhoud gemeente Menameradiel

  Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Het uitvoeren van opruimwerkzaamheden
  • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden
  • Het uitvoeren van asfalteringswerkzaamheden
  • Het aanbrengen van betonverharding
  • Het aanbrengen van elementenverhardingen
  Meer informatie

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert projecten in grond-, weg- en waterbouw. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en zoeken voortdurend naar hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken, zodat we onze opdrachtgevers serieus kunnen ontzorgen en met onze specifieke kennis het verschil kunnen maken.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 00
E. info@sjoukedijkstra.nl